-
โปรแกรมทัวร์
ข้อมูลท่องเที่ยวสถิติการเยี่ยมชม

WEBSTATS Page views
Online 284
Total 2154626
This Month 48212
Today 321

ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์ตุรกี
ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์บรูไน | ทัวร์พม่า | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์บาหลี | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์จีน

พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู พระกระโดดกำแพง

รหัสทัวร์ TPE02
ทัวร์ TAIWAN DREAM DESTINATION
สายการบิน NOK SCOOT" ประเทศ ไต้หวัน
ระยะเวลา 6D4N ราคาเริ่มต้น 18,777
ไฮไลท์ทัวร์ วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้
เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง
ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP - พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้
เดินทาง 01 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2561