-
โปรแกรมทัวร์
ข้อมูลท่องเที่ยวสถิติการเยี่ยมชม

WEBSTATS Page views
Online 677
Total 2479720
This Month 53417
Today 1562

ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์ตุรกี
ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์บรูไน | ทัวร์พม่า | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์บาหลี | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์จีน

OSAKA TAKAYAMA หนาวนี้..ที่รอคอย 5D3N

ริงกุ เอาท์เล็ต - อิออน จัสโก้
ปราสาททอง - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ

ราคา : 26,999 .-
กำหนดการเดินทาง
30 พศจิกายน - 31 ธันวาคม 2561

OSAKA OBARA จัดเต็ม ชมซากุระในทุ่งใบไม้แดง 5D3N

ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ศาลเจ้าโอสึคันนง
ช้อปปิ้งโทคิพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต
ปราสาททอง - ปราสาทโอซาก้า

ราคา : 25,999 .-
กำหนดการเดินทาง
16 - 25 พศจิกายน 2561

OSAKA TAKAYAMA ลัลล้า ใบไม้แดง 5D3N

ชมมรดกโลกยูเนสโก้ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
ช้อปปิ้งจัดเต็ม!! ชินไซบาชิ
ชมปราสาททองคำเปลงามอร่าม วัดคินคะคุจิ

ราคา : 24,999 .-
กำหนดการเดินทาง
25 ตุลาคม - 29 พศจิกายน 2561

TOKYO SPARKLING วุ่นรัก หวานใจ 5D3N

อาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี
อิออน จัสโก้ - ชินจุกุ

ราคา : 18,999 .-
กำหนดการเดินทาง
06 - 28 กรกฎาคม 2561

TOKYO STRONG ลองรัก..ที่พักใจ 5D3N

ภูเขาไฟฟูจิ - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
วัดอาซากุสะ - เมืองโบราณคาวาโกะเอะ

ราคา : 19,999 .-
กำหนดการเดินทาง
04 - 09, 05 - 10, 06 - 11 กรกฎาคม 2561

TOKYO STRONG ละอองรัก ณ ลานสกี 6D3N

วนอุทยานฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ - โอไดบะ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว

ราคา : 24,999 .-
กำหนดการเดินทาง
30 พศจิกายน - 30 ธันวาคม 2561

SURFACE TOKYO OSAKA 6D3N

พิพิธภัณฑ์ราเม็ง - สักการะพระพุทธรูปรูปไดบุทสึ - วัดอาซากุสะ - ทะเลสาบฮามานะ
วัดคินคะคุจิ - ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุและชินไซบาชิ

ราคา : 32,999 .-
กำหนดการเดินทาง

FLORA BLOOM IN OSAKA TAKAYAMA

ชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ–ศาลเจ้าคิบูเนะ - นาโกย่า – อิออน จัสโก้ -หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -” ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ - ปราสาทโอซาก้า –ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ

ราคา : 27,900 .-
กำหนดการเดินทาง

HOK14 ALL STAR FLORA BLOOM IN HOKKAIDO 6D4N

โทมิตะ ฟาร์ม - สวนชิกิไซโนะโอกะ - เนินเขาโนะโอะกะ - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
หมู่บ้านราเม็ง - คลองโอตารุ - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
ช้อปปิ้ง DUTY FREE, มิตซุย เอ้าท์เล็ต, ย่านทานุกิโคจิ

ราคา : 30,999 .-
กำหนดการเดินทาง
23 มิถุนายน - 08 กันยายน 2561

HOK13 ALL STAR FLORES IN HOKKAIDO 5D3N

คลองโอตารุ - พิพิธภันฑ์กล่องดนตรี - บ่อน้ำสีฟ้า - ตลาดปลานิโจ
มิตซุยเอ้าท์เล็ต - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - ช้อปปิ้งทานุกิโกจิ

ราคา : 29,999 .-
กำหนดการเดินทาง
22 มิถุนายน - 14 กันยายน 2561

HOKKAIDO BEST LUXURY

หมู่บ้านราเม็ง - โทมิตะ ฟาร์ม - สวนชิกิไซโนะโอกะ - เนินขาเซรุบุโนะโอะกะ - คลองโอตารุ
สวนโอโดริ - สุสานโมอาย - ทำเนียบรัฐบาลเก่า - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี เครื่องแก้ว
ช้อปปิ้ง ย่านทานุกิโคจิ มิตซุย,เอ้าท์เล็ก

ราคา : 43,900 .-
กำหนดการเดินทาง
06 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2561

NAGOYA TAKAYAMA MAVEL OF SNOW MONKEY 5D3N

วัดเซ็นโกจิ - ปราสาทมัตสึโมโต้
ศาลเจ้าโอสึคันนง - ทะเลสาบสุวะ

ราคา : 37,900 .-
กำหนดการเดินทาง
04 - 08, 08 - 12, 12 - 16, 19 - 23 ธันวาคม 2561

NAGOYA TAKAYAMA SPORTLIGHT IN OBARA 5D3N

ทาคายาม่า - เขื่อนคุโรเบะ
กระเช้าพาโนราม่า - ศาลเจ้าอัตสึตะจิงกู
โทคิพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต

ราคา : 37,900 .-
กำหนดการเดินทาง
20 - 24 พศจิกายน 2561
28 พศจิกายน - 02 ธันวาคม 2561

NAGOYA TAKAYAMA ELITE OF KORANKEI 5D3N

ทาคายาม่า - เขื่อนคุโรเบะ
กระเช้าพาโนราม่า - ศาลเจ้าโอสึคันนง
โทคิพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต

ราคา : 37,900 .-
กำหนดการเดินทาง
31 ตุลาคม - 04, 07 - 11, 13 - 17 พศจิกายน 2561