-
โปรแกรมทัวร์
ข้อมูลท่องเที่ยวสถิติการเยี่ยมชม

WEBSTATS Page views
Online 1146
Total 2804420
This Month 54938
Today 2079

ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์ตุรกี
ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์บรูไน | ทัวร์พม่า | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์บาหลี | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์จีน

RGN09 FIVE STAR MYANMAY 2D1N

พระนอนตาหวาน - พระนอนยิ้มหวาน - วัดพระ 4 ทิศ
เจดีย์โบตะทาวน์ - พระหินอ่อน - วัดงาทัตจี - วัดพระเขี้ยวแก้ว

เริ่มต้น : 6,999 .-
กำหนดการเดินทาง
05 - 26 พศจิกายน 2561
03 - 31 ธันวาคม 2561
07 - 28 มกราคม 2562
18 - 25 กุมภาพันธ์ 2562
04 - 25 มีนาคม 2562

RGN08 THE AURA MYANMAR 3D2N

พระนอนตาหวาน - พระนอนยิ้มหวาน - พระราชวังบุเรงนอง
พระ 4 ทิศ - พระหินอ่อน - เจดีย์โบตะทาวน์ - พระธาตุมุตา
ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น - เจดีย์ชเวมอดอว์

เริ่มต้น : 10,999 .-
กำหนดการเดินทาง
02 - 30 พศจิกายน 2561
01 - 30 ธันวาคม 2561
04 - 30 มกราคม 2562
01 - 23 กุมภาพันธ์ 2562
01 - 27 มีนาคม 2562

RGN07 YONGON ทันใจ!! 2D1N

วัดโจ้คะวาย - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ้ปุ่น
เทพทันใจ - พระนอนตาหวาน, พระเจดีย์โบตะทาวน์

เริ่มต้น : 7,999 .-
กำหนดการเดินทาง
08 ธันวาคม  2561 - 30 มีนาคม 2562

RGN06 MYANMAR สุขใจ 2D1N

พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - พระนอนตาหวาน
พระธาตุมุเตา - ช้างเผือก - พระหินอ่อน - พระธาตุมุเตา - ชเวดากอง

เริ่มต้น : 8,599 .-
กำหนดการเดินทาง
03 - 24 พศจิกายน 2561
01 - 22 ธันวาคม 2561
12 - 26 มกราคม 2562
04 - 23 กุมภาพันธ์ 2562
02 - 09 มีนาคม 2562

MDL04 ROYAL MANDALAY BAGAN 4D3N

สะพานไม้อูเบ้ง - วัดชะเวนันดอร์ - วัดกุโศดอ - เจดีย์ชเวสิกอง
พระมหามัยมุณี - เจดีย์บึงกุน - เจดีย์ชินฟิวเม - วิหารมายันจี

เริ่มต้น : 11,888 .-
กำหนดการเดินทาง
09 - 30 พศจิกายน 2561
13 - 30 ธันวาคม 2561
18 - 31 มกราคม 2562
07 - 21 กุมภาพันธ์ 2562
07 - 21 มีนาคม 2562

RGN05 บุญทุ่ม!! YANGON 2D1N

วัดโจ้คะวาย - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
พระเจดีย์ไจ้ปุ่น - เทพทันใจ
พระนอนตาหวาน, พระเจดีย์โบตะทาวน์

เริ่มต้น : 6,888 .-
กำหนดการเดินทาง
28 - 29, 29 - 30 ตุลาคม 2561

MDL04 ROYAL MANDALAY 4D3N

เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอานันดา - วัดมนุหะ - วัดกุบยางกึ - เจดีย์โลมินโต
วิหารธรรมมายันจี - ระฆังมิงกุน - เจดีย์ชินพิวเม - วัดชเวนันดอร์
พระราชวังมัณฑะเลย์ - วัดกุโสดอ - สะพานไม้สักอูเบ็ง

เริ่มต้น : 12,888 .-
กำหนดการเดินทาง
26 - 29 ตุลาคม 2561

MDL03 นะโม MANDALAY 3D2N

ภูเขาสกายน์ - เจดีย์กวงมูดอร์ - วัดอูมินทงแส่ - เจดีย์มิงกุน
ระฆังมิงกุน - เจดีย์ชินพิวเม - วัดชเวนันดอร์ - พระราชวังมัณฑะเลย์
เขามัณฑะเลย์ - สะพานไม้สักอูเบ็ง ยาวที่สุดในโลก

เริ่มต้น : 9,888 .-
กำหนดการเดินทาง
20 - 22 ตุลาคม 2561

RGN04 THE HOLY MYANMAR 3D2N

เทพทันใจ - พระนอนตาหวาน - พระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
พระธาตุมุเตา - ช้างเผือก - พระหินอ่อน - พระนอนตาหวาน - ตลาดสก็อต

เริ่มต้น : 9,888 .-
กำหนดการเดินทาง
02 - 30 พศจิกายน 2561
08 - 31 ธันวาคม 2561
04 - 25 มกราคม 2562
08 - 22 กุมภาพันธ์ 2562
01 - 29 มีนาคม 2562

RGN03 SHINING IN MYANMAR 3D2N

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา - พระธาตุอิทร์แขวน - ขอพรเทพทันใจ
เจดีย์กลางน้ำ - พระนอนตาหวาน - ตลาดสก็อต - พระราชวังบุเรงนอง - ตักบาตรวัดไจ้คะวาย

เริ่มต้น : 9,888 .-
กำหนดการเดินทาง
21 - 23 ตุลาคม 2561
09 - 30 พศจิกายน 2561
08 - 30 ธันวาคม 2561

RGN02 BLESSING MYANMAR 3D2N

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา
พระธาตุอินทร์แขวน - ขอพรเทพทันใจ
เจดีย์กลางน้ำ - พระนอนตาหวาน - ตลาดสก็อต
พระราชวังบุเรงนอง - ตักบาตรวัดโจ้คะวาย

เริ่มต้น : 10,888 .-
กำหนดการเดินทาง
19 - 21, 25 - 27, 26 - 28 ตุลาคม 2561
01 - 30 พศจิกายน 2561
01 - 31 ธันวาคม 2561