พม่า : ทัวร์ต่างประเทศราคาดีที่สุดแห่งปี2018 รีวิวเพียบ เชื่อถือได้ 100%
-
โปรแกรมทัวร์
ข้อมูลท่องเที่ยวสถิติการเยี่ยมชม

WEBSTATS Page views
Online 61
Total 2633753
This Month 48127
Today 395

ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์ตุรกี
ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์บรูไน | ทัวร์พม่า | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์บาหลี | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์จีน

RGN07 YONGON ทันใจ!! 2D1N

วัดโจ้คะวาย - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ้ปุ่น
เทพทันใจ - พระนอนตาหวาน, พระเจดีย์โบตะทาวน์

เริ่มต้น : 7,999 .-
กำหนดการเดินทาง
08 ธันวาคม  2561 - 30 มีนาคม 2562

RGN06 MYANMAR สุขใจ 2D1N

พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - พระนอนตาหวาน
พระธาตุมุเตา - ช้างเผือก - พระหินอ่อน - พระธาตุมุเตา - ชเวดากอง

เริ่มต้น : 8,599 .-
กำหนดการเดินทาง
06 ตุลาคม  2561 - 09 มีนาคม 2562

MDL04 ROYAL MANDALAY BAGAN 4D3N

สะพานไม้อูเบ้ง - วัดชะเวนันดอร์ - วัดกุโศดอ - เจดีย์ชเวสิกอง
พระมหามัยมุณี - เจดีย์บึงกุน - เจดีย์ชินฟิวเม - วิหารมายันจี

เริ่มต้น : 11,888 .-
กำหนดการเดินทาง
30 สิงหาคม - 02, 13 - 27 กันยายน 2561
11 - 26 ตุลาคม 2561
09 - 30 พศจิกายน 2561
13 - 30 ธันวาคม 2561
18 - 31 มกราคม 2562
07 - 21 กุมภาพันธ์ 2562
07 - 21 มีนาคม 2562

RGN05 บุญทุ่ม!! YANGON 2D1N

วัดโจ้คะวาย - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
พระเจดีย์ไจ้ปุ่น - เทพทันใจ
พระนอนตาหวาน, พระเจดีย์โบตะทาวน์

เริ่มต้น : 6,888 .-
กำหนดการเดินทาง
23 กันยายน - 29 ตุลาคม 2561

MDL04 ROYAL MANDALAY 4D3N

เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอานันดา - วัดมนุหะ - วัดกุบยางกึ - เจดีย์โลมินโต
วิหารธรรมมายันจี - ระฆังมิงกุน - เจดีย์ชินพิวเม - วัดชเวนันดอร์
พระราชวังมัณฑะเลย์ - วัดกุโสดอ - สะพานไม้สักอูเบ็ง

เริ่มต้น : 11,888 .-
กำหนดการเดินทาง
30 สิงหาคม - 02, 13 - 27 กันยายน 2561
11 - 26 ตุลาคม 2561

MDL03 นะโม MANDALAY 3D2N

ภูเขาสกายน์ - เจดีย์กวงมูดอร์ - วัดอูมินทงแส่ - เจดีย์มิงกุน
ระฆังมิงกุน - เจดีย์ชินพิวเม - วัดชเวนันดอร์ - พระราชวังมัณฑะเลย์
เขามัณฑะเลย์ - สะพานไม้สักอูเบ็ง ยาวที่สุดในโลก

เริ่มต้น : 9,888 .-
กำหนดการเดินทาง
31 สิงหาคม - 02, 21 - 23 กันยายน 2561
12 - 14, 20 - 22 ตุลาคม 2561

RGN04 THE HOLY MYANMAR 3D2N

เทพทันใจ - พระนอนตาหวาน - พระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
พระธาตุมุเตา - ช้างเผือก - พระหินอ่อน - พระนอนตาหวาน - ตลาดสก็อต

เริ่มต้น : 9,888 .-
กำหนดการเดินทาง
24 - 26 สิงหาคม 2561
07 - 09 กันยายน 2561
28 กันยายน - 01, 05 - 26 ตุลาคม 2561
02 - 30 พศจิกายน 2561
08 - 31 ธันวาคม 2561
04 - 25 มกราคม 2562
08 - 22 กุมภาพันธ์ 2562
01 - 29 มีนาคม 2562

RGN03 SHINING IN MYANMAR 3D2N

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา - พระธาตุอิทร์แขวน - ขอพรเทพทันใจ
เจดีย์กลางน้ำ - พระนอนตาหวาน - ตลาดสก็อต - พระราชวังบุเรงนอง - ตักบาตรวัดไจ้คะวาย

เริ่มต้น : 9,888 .-
กำหนดการเดินทาง
07 - 09 กันยายน 2561
21 - 23 ตุลาคม 2561
09 - 30 พศจิกายน 2561
08 - 30 ธันวาคม 2561

RGN02 BLESSING MYANMAR 3D2N

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา
พระธาตุอินทร์แขวน - ขอพรเทพทันใจ
เจดีย์กลางน้ำ - พระนอนตาหวาน - ตลาดสก็อต
พระราชวังบุเรงนอง - ตักบาตรวัดโจ้คะวาย

เริ่มต้น : 10,888 .-
กำหนดการเดินทาง
06 - 28 กันยายน 2561
04 - 26 ตุลาคม 2561
01 - 30 พศจิกายน 2561
01 - 31 ธันวาคม 2561