-
โปรแกรมทัวร์
ข้อมูลท่องเที่ยวสถิติการเยี่ยมชม

WEBSTATS Page views
Online 48
Total 2396652
This Month 48587
Today 991

ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์ตุรกี
ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์บรูไน | ทัวร์พม่า | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์บาหลี | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์จีน

HOKKAIDO BEST LUXURY

หมู่บ้านราเม็ง - โทมิตะ ฟาร์ม - สวนชิกิไซโนะโอกะ - เนินขาเซรุบุโนะโอะกะ - คลองโอตารุ
สวนโอโดริ - สุสานโมอาย - ทำเนียบรัฐบาลเก่า - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี เครื่องแก้ว
ช้อปปิ้ง ย่านทานุกิโคจิ มิตซุย,เอ้าท์เล็ก

เริ่มต้น : 43,900 .-
กำหนดการเดินทาง
06 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2561

GO WENT GONE HOKKAIDO

โทมิตะ ฟาร์ม - สวนชิกิไซโนะโอกะ - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
คลองโอตารุ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด

เริ่มต้น : 39,999 .-
กำหนดการเดินทาง
11 กรกฎาคม - 29 สิงหาคม 2561

THEME OF HOKKAIDO

หมู่บ้านราเม็ง - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - คลองโอตารุ - พพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
โรงงานช็อกโกแลต - หอนาฬิกาซัปโปโร

เริ่มต้น : 45,900 .-
กำหนดการเดินทาง

BLOSSOM FEST IN HOKKAIDO 6D4N

หมู่บ้านราเม็ง - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว
โรงงานช็อกโกแลต - หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า

เริ่มต้น : 35,999 .-
กำหนดการเดินทาง

HOLIDAY IN HOKKAIDO 5D3N

ศาลเจ้าฮอกไกโด - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาอุสุซาน
สวนหมีโชวะชินซัง - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - โรงงานช็อกโกแลต

เริ่มต้น : 39,999 .-
กำหนดการเดินทาง

HOKKAIDO PREMIUM 5D3N

หมู่บ้านราเม็ง - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - เครื่องแก้ว - โรงงานช็อคโกแลต
ทำเนียบรัฐบาลเก่า - ศาลเจ้าฮอกไกโด - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า

เริ่มต้น : 33,999 .-
กำหนดการเดินทาง

HOKKAIDO ROMANCE 6D4N

หมู่บ้านราเม็ง - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
โรงงานช็อกโกแลต - ช้อปปิ้งซูชิกิโนะ - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า

เริ่มต้น : 36,999 .-
กำหนดการเดินทาง

COSY IN HOKKAIDO 6D4N

พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - หมู่บ้านราเม็ง - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - คลองโอตารุ - ศาลเจ้าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร

เริ่มต้น : 53,900 .-
กำหนดการเดินทาง

SPELL PINKMOSS IN HOKKAIDO 6D4N

ซัปโปโร - โรงงานช็อกโกแลต - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - ศาลเจ้าฮอกไกโด - สวนทิวลิป
น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - ทุ่งพิงค์มอส - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด

เริ่มต้น : 47,900 .-
กำหนดการเดินทาง
31 พฤษภาคม - 05 มิถุนายน 2561

PINKMOSS FESTIVAL IN HOKKAIDO

โรงงานช็อกโกแลต -เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ– แช่ออนเซ็นธรรมชาติ
สวนทิวลิป – ทุ่งพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) – อิออน - ศาลเจ้าฮอกไกโด –ดิวตี้ฟรี – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร
ซัปโป

เริ่มต้น : 45,900 .-
กำหนดการเดินทาง