-
โปรแกรมทัวร์
ข้อมูลท่องเที่ยวสถิติการเยี่ยมชม

WEBSTATS Page views
Online 1183
Total 2804466
This Month 54984
Today 2125

ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์ตุรกี
ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์บรูไน | ทัวร์พม่า | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์บาหลี | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์จีน

AZHOK02 SNOW WINTER HOKKAIDO 5D3N

คลองโอตารุ - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
หอนาฬิกาซัปโปโร - หุบเขานรกจิโกกุดานิ
นั่งกระเช้าอุสุซาน - สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัง
ตลาดปลาซัปโปโรโจไง - อุทยานโมอาย
มิตซุย เอ้าท์เล็ต

เริ่มต้น : 24,999 .-
กำหนดการเดินทาง
30 พศจิกายน - 04, 01 - 20 ธันวาคม 2561

AZHOK01 SKI WINTER LOVE IN HOKKAIDO 5D3N

คลองโอตารุ - ลานกิจกรรมหิมะ - สวนสัตว์อาซาอิยาม่า
ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - อุทยานโมอาย - ตลาดปลาซัปโปโรโจไง
มิตซุย เอ้าท์เล็ท - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด

เริ่มต้น : 26,999 .-
กำหนดการเดินทาง
08 - 31 มกราคม 2562
13 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
01 - 26 มีนาคม 2562

HOK09 HAPPINESS NEW YEAR IN HOKKAIDO 5D3N

ทำเนียบรัฐบาล - ศษลเจ้าฮอกไกโด
สวนหมีโชวะซินซัง - หุบเขานรกจิโกกุดานิ

เริ่มต้น : 59,900 .-
กำหนดการเดินทาง
30 ธันวาคม  2561 - 03 มกราคม 2562

HOK06 HOKKAIDO PREMIUM SO COOL 6D4N

คลองโอตารุ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ
สวนสัตว์หมีโชวะชินซัง - ศาลเจ้าฮอกไกโด
ช้อปปิ้ง MUTSUI OUTLET

เริ่มต้น : 41,999 .-
กำหนดการเดินทาง
05 - 10, 06 - 11, 12 - 17, 14 - 19, 19 - 24, 21 - 26 ธันวาคม 2561

HOK05 WINTER LOVE IN HOKKAIDO 5D3N

ทำเนียบรัฐบาล - ศาลเจ้าฮอกไกโด
สวนหมีโชวะชินซัง - หุบเขานรกจิโกกุดานิ

เริ่มต้น : 39,999 .-
กำหนดการเดินทาง
07 - 11, 12 - 16, 13 - 17, 19 - 23, 20 - 24 ธันวาคม 2561

HOK04 AUTUMN COLOUR IN HOKKAIDO 6D4N

คลองโอตารุ - สวนหมีโชวะชินซัง
ทำเนียบรัฐบาล - กระเช้าอุสุซาน

เริ่มต้น : 41,999 .-
กำหนดการเดินทาง
26 - 31 ตุลาคม 2561
02 - 07, 09 - 14, 16 - 21, 21 - 26, 23 - 28 พศจิกายน 2561
28 พศจิกายน - 03, 30 พศจิกายน - 05 ธันวาคม 2561

HOK03 COLOUR LEAVES IN HOKKAIDO 5D3N

คลองโอตารุ - สวนหมีโชวะชินซัง
ทำเนียบรัฐบาล - กระเช้าอุสุซาน
ช้อปปิ้งอิออน จัสโก้

เริ่มต้น : 39,999 .-
กำหนดการเดินทาง

HOK02 HOKKAIDO AUTUMN COLOUR CHANGE 6D4N

ทำเนียบรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกาซัปโปโร
หมู่บ้านราเมน - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
ช้อปปิ้ง ห้อางอิออน จัสโก้ - ย่านทานุกิโคจิ

เริ่มต้น : 32,999 .-
กำหนดการเดินทาง
19 - 24, 20 - 25 ตุลาคม 2561

HOK01 HOKKAIDO FALLING IN LOVE 5D3N

ทำเนียบรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกาซัปโปโร
หมู่บ้านราเมน - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
ช้อปปิ้ง ห้างอิออน จัสโก้ - ย่านทานุกิโคจิ

เริ่มต้น : 31,999 .-
กำหนดการเดินทาง
19 - 23 ตุลาคม 2561