-
โปรแกรมทัวร์
ข้อมูลท่องเที่ยวสถิติการเยี่ยมชม

WEBSTATS Page views
Online 56
Total 3077218
This Month 64593
Today 173

ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์ตุรกี
ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์บรูไน | ทัวร์พม่า | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์บาหลี | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์จีน

AZHKG07 หวานใจฮ่องกง 2D1N

รีพัลล์เบย์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน
เขาวิคตอเรีย - SYMPHONY OF LIGHTS
กระเช้านองปิง - พระใหญ่โป่วหลิน
ช้อปปิ้ง CITYGATE OUTLETS
ถนนนาธาน - จิมซาจุ่ย

เริ่มต้น : 13,999 .-
กำหนดการเดินทาง
23 - 24 กุมภาพันธ์ 2562
09 - 30 มีนาคม 2562
06 - 27 เมษายน 2562

AZHKG11 ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3D2N

กระเช้านองปิง- วัดโป่วหลิน - City gate outlet
เต็มอิ่มดิสนีย์แลนด์ - ชมการแสดง Symhony Of Lights
นั่งรถรางพีคแกรม - ยอดเขาวิคตรอเรียพีค
วัดแชกงหมิว - ข้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

เริ่มต้น : 16,999 .-
กำหนดการเดินทาง
07 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

AZHKG03 ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า 3D2N

วัดโป่วหลิน - วิตตอเรีย พีค - รีพัลส์ เบย์
วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน
ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - Citygate Outlets
วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
โบสถ์เซนต์ปอล - ถ่ายรูปคู่หอไอเฟล The Parisian
The Venetian

เริ่มต้น : 13,999 .-
กำหนดการเดินทาง
22 - 23 กุมภาพันธ์ 2562
02 - 30 มีนาคม 2562
19 - 20 เมษายน 2562
04 - 31 พฤษภาคม 2562

AZHKG21 ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า จูไห่ 4D3N

วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน
โบสถ์เซนต์ปอล - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
วัดอาม่า - ถ่ายรูปคู่หอไอเฟล - The Venetian
ช้อปปิ้งหลอหวู่ เซ็นเตอร์ - สวนหยวนหมิงหยวน
ถนนคู่รัก - หวีหนี่

เริ่มต้น : 12,999 .-
กำหนดการเดินทาง
15 - 18, 21 - 24, 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2562
22 - 25 มีนาคม 2562

AZHKG31 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น จู่ไห่ 4D2N

*ฮ่องกง - ดิสนีย์แลนด์ - วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว
ช้อปปิ้งจิมซาจุ้ย
*เซินเจิ้น - ชมโชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove 3D
หลอหวู่ - วัดกวนอู
*จู่ไห่ - สวนหยวนหมิงหยวน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย

เริ่มต้น : 13,999 .-
กำหนดการเดินทาง
16 - 23 กุมภาพันธ์ 2562
02 - 23 มีนาคม 2562

AZHKG27 จู่ไห่ มาเก๊า ฮ่องกง เซินเจิ้น 4D3N

วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งนาธาน - วัดอาม่า
เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดหวังต้าเซียน
ช้อปปิ้งหลอวู่ - สวนหยวนหมิงหยวน
ชมสุยอดโชว์ ถนนคู่รัก
ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล
โบสถ์เซนต์ปอล

เริ่มต้น : 13,999 .-
กำหนดการเดินทาง
15 - 19 กุมภาพันธ์ 2562

AZHKG26 ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น มาเก๊า จู่ไห่ 4D3N

นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา - วัดแชกงหมิว
ช้อปปิ้งถนนนาธาน City Gate Outlets
วัดหวังต้าเซียน - สวนหยวนหมิงหยวน
โบสถ์เซนต์ปอล์ - วัดอาม่า มาเก๊า
เดอะเวเนเซี่ยน - ถ่ายรูปคู่จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล

เริ่มต้น : 13,999 .-
กำหนดการเดินทาง
14 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
07 - 21 มีนาคม 2562

AZHKG05 ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ พีคแกรม 4D2N

นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา - วัดแชกงหมิว
ช้อปปิ้งถนนนาธาน City Gate Outlets
รีพัลส์เบย์ - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
นั่งรถรางพีคแกรมสู่ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค

เริ่มต้น : 19,999 .-
กำหนดการเดินทาง

AZHKG04 ฮ่องกง นองปิง 3D2N

วิคเตอร์เรียพีค - รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิง
วัดหวังต้าเซียน - A Symphony of Lights
กระเช้านองปิง - วัดโป่วหลิน
ช้อปปิ้ง Citygate Outlets และ ถนนนาธาน

เริ่มต้น : 15,999 .-
กำหนดการเดินทาง
15 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
08 - 30 มีนาคม 2562

HKG15 ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า จูไห่ 4D3N

ฮ่องกง : นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา - วัดโป่วหลิน
เจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว
ช้อปปิ้งนาธาน City Gate Outlets
เซินเจิ้น : ช้อปปิ้ง หลอหวู่ เซ็นเตอร์
จู่ไห่ : สวนหยวนหมิงหยวน - ถนนคู่รัก หวีหนี่
มาเก๊า : นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดอ

เริ่มต้น : 14,999 .-
กำหนดการเดินทาง
14 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
07 - 30 มีนาคม 2562

HKG08 ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3D2N

วัดโป่วหลิน - City Gate Outlets - นั่งรถรางพีคแกรม
ชมแสงสีเสียง Symphony of Light - วัดแชกงหมิว
ยอดเขาวิคตรอเรียพีค - หาดรีพัลส์เบย์

เริ่มต้น : 17,999 .-
กำหนดการเดินทาง
15 - 23 กุมภาพันธ์ 2562
03 - 31 มีนาคม 2562

HKG06 ฮ่องกง นองปิง หลี่หยุ่นหมุ่น 3D2N

A Symphony of Lights - วิคเตอร์เรียพัค - รีพัลส์เบย์
วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - วัดโป่วหลิน
ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน และ Citygate Outlets

เริ่มต้น : 16,900 .-
กำหนดการเดินทาง
22 - 24 กุมภาพันธ์ 2562
08 - 10, 15 - 17, 22 - 24, 29 - 31 มีนาคม 2562