-
โปรแกรมทัวร์
ข้อมูลท่องเที่ยวสถิติการเยี่ยมชม

WEBSTATS Page views
Online 184
Total 2325260
This Month 50162
Today 833

ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์ตุรกี
ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์บรูไน | ทัวร์พม่า | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์บาหลี | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์จีน

TOKYO STRONG เทียมเมฆ

อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - ชิมไข่ดำ หุบเขาโอวาคุดานิ
ภูเขาไฟฟูจิ - วัดอิโกอิน - ช้อปปิ้งจุใจ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต,ย่านชินจุกุ,ย่านชิบุย่า

เริ่มต้น : 23,999 .-
กำหนดการเดินทาง
24 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน 2561

TOKYO SPARK หวานใจหวานเจี๊ยบ!!

ศาลเจ้าคาชิมะ - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - ถ่ายรูปคู่หอคอยโตเกียวสกายทรี
วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้ง เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต, ยา่นชินจุกุ, ห้าง อิออน จัสโก้

เริ่มต้น : 19,999 .-
กำหนดการเดินทาง
06 กรกฎาคม - 01 กันยายน 2561

TOKYO STRONG หวานใจคนเดิม

ภูเขาไฟฟูจิ - เก็บภาพโตเกียวสกายทรี - ตลาดปลาซึกิจิ
หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - วัดอาซากุสะ - คาวาโกเอะ

เริ่มต้น : 20,999 .-
กำหนดการเดินทาง
03 กรกฎาคม - 26 กันยายน 2561

ALL STAR SAKURA FULL BLOOM 5D3N

ภูเขาไฟฟูจิ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น
ชมหุ่นกันดั้มเมืองโอไดบะ - วัดอาซากุสะ

เริ่มต้น : 35,999 .-
กำหนดการเดินทาง

ALL STAR LAVENDER 4D3N

ภูเขาไฟฟูจิ - โอวาคุดานิ - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น
เมืองเก่าซาวาระ - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ

เริ่มต้น : 19,999 .-
กำหนดการเดินทาง
07 มิถุนายน - 29 กันยายน 2561

ALL STAR PINKMOSS 4D3N

ศาลโทริ - ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น
หุบเขาโอวาคุดานิ - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ

เริ่มต้น : 21,999 .-
กำหนดการเดินทาง
10 - 26 พฤษภาคม 2561

ALL STAR TULIP 4D3N

ภูเขาไฟฟูจิ - โอวาคุดานิ - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น
หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - วัดอาซากุสะ - ชินจูกุ

เริ่มต้น : 24,999 .-
กำหนดการเดินทาง
21 - 24 เมษายน 2561

SPARKLING PINKMOSS TOKYO 5D3N

ภูเขาไฟฟูจิ - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือชมทะเลสาบอาชิ
วัดอาซากุสะ - ช้อปปิงชินจูกุ

เริ่มต้น : 23,999 .-
กำหนดการเดินทาง
05 พฤษภาคม - 22 มิถุนายน 2561

EXCLUSIVE FLOWER IN TOKYO 5D3N

ภูเขาไฟฟูจิ - มิตซุย เอ้าท์เล็ต - โอชิโนะ ฮัคไค
สวนดอกไม้อะชิคากะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ

เริ่มต้น : 28,999 .-
กำหนดการเดินทาง
04 - 08, 07 - 11, 08 - 12, 09 - 13, 10 - 14 พฤษภาคม 2561

TOKYO STRONG PINKMOSS 5D3N

ภูเขาไฟฟูจิ - โตเกียวสกายทรี - ขึ้นกระเช้าคาจิคาจิ
วัดอาซากุสะ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ช้อปปิ้งชินจูกุ

เริ่มต้น : 23,999 .-
กำหนดการเดินทาง
01 พฤษภาคม - 22 กรกฎาคม 2561

LUXURY SAKURA TOKYO OSAKA

นาริตะ - วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียว สกายทรี -ชมซากุระ ณ อุเอโนะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว–โอชิโนะฮัคไค
สวนดอกไม้ฮามะมะสึ – ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งจัสโก้ อิออน

เริ่มต้น : 45,900 .-
กำหนดการเดินทาง

SPARKING TOKYO 5D3N

ภูเขาไฟฟูจิ - ลานสกีฟูจิเท็น - วัดอาซากุสะ - เมืองโอไดบะ
หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค - วัดนาริตะซัน - ช้อปปิ้งชินจูกุ

เริ่มต้น : 24,955 .-
กำหนดการเดินทาง