-
โปรแกรมทัวร์
ข้อมูลท่องเที่ยวสถิติการเยี่ยมชม

WEBSTATS Page views
Online 331
Total 2890669
This Month 51531
Today 1349

ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์ตุรกี
ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์บรูไน | ทัวร์พม่า | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์บาหลี | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์จีน

AZNRT05 TOKYO SAKURA FULL BLOOM 5D3N

พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค
เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - ภูเขาไฟฟูจิ - วัดอาซากุสะ
โตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ - ชมซากุระ ณ เมืองไซตามะ
คาวาโกเอะ - คุราซึคุระ - หอนาฬิกาโทคิโนะ คาเนะ
ช้อปปิ้งคาชิยะโยโคโช - โอไดบะ

เริ่มต้น : 27,999 .-
กำหนดการเดินทาง
21 - 31 มีนาคม 2562
01 - 05 เมษายน 2562

AZNRT04 SPARKLING SAKURA TOKYO 5D3N

พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค
เอมิ เอ้าท์เล็ต - ภูเขาไฟฟูจิ - หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค
อิออน - วัดซากุสะ - แม่น้ำเมกุโระ - ชินจูกุ

เริ่มต้น : 23,999 .-
กำหนดการเดินทาง
20 - 31 มีนาคม 2562
01 - 14 เมษายน 2562

AZNRT03 TOKYO SAKURA STRONG 5D3N

วัดอาซากุสะ - สวนอูเอโนะ - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
ภูเขาไฟฟูจิ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ

เริ่มต้น : 26,999 .-
กำหนดการเดินทาง
21 - 31 มีนาคม 2562
01 - 14 เมษายน 2562

AZNRT02 TOKYO LOVING COLD 5D3N

โอชิโนะฮัคไค - โอวาคุดานิ
โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต
ลานสกีฟูจิเท็น - วัดอาซากุสะ
ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี
ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
วัดนาริตะซัน - ศาลเจ้าเมจิ
ฮาราจูกุ - โอไดบะ
ห้างอิออน จัสโก้

เริ่มต้น : 19,999 .-
กำหนดการเดินทาง
05 - 31 มกราคม 2562
01 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
01 - 19 มีนาคม 2562

AZNRT01 TOKYO SNOW EXTREME 5D3N

ถ่ายรูปคู่หอคอยโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ
โอวาคุดานิ - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต
ช้อปปิ้งย่นชินจูกุ - ห้างอิออน จัสโก้

เริ่มต้น : 19,999 .-
กำหนดการเดินทาง
06 - 25 ธันวาคม 2561
01 - 06 มกราคม 2562

AZNRT13 TOKYO SPARKLING COOLING FRESH 5D3N

หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต
โอไดบะ - เทศกาลชมไฟหมู่บ้านเยอรมัน
โตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ
ช้อปปิ้งชินจูกุ - ห้างฯอิออนจัสโก้

เริ่มต้น : 23,999 .-
กำหนดการเดินทาง
29 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 2561
12 - 30 มกราคม 2562

AZNRT12 TOKYO KAWAZU SAKURA 5D3N

ลานสกี - โอวาคุดานิ - โอชิโนะ ฮัคไค
เมืองเก่าคาวาโกเอะ - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ

เริ่มต้น : 23,999 .-
กำหนดการเดินทาง
08 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
01 - 09 มีนาคม 2562

AZNRT11 TOKYO SPARKLING SNOW 5D3N

ขึ้นกระเช้าคาจิคาจิ - หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
ลานสกี ฟูจิเท็น - วัดอาซากุสะ - ย่านชินจุกุ
วัดนาริตะซัง - เมืองโอไดบะ
ข้อปปิ้ง โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต

เริ่มต้น : 23,999 .-
กำหนดการเดินทาง
09 - 31 มกราคม 2562
01 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
01 - 16 มีนาคม 2562

AZNRT10 STRONG WINTER TOKYO 5D3N

วัดอาซากุสะ - โตเกียดสกายทรี - หุบเขาโอวาคุดานิ
โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต - ฟูจิเท็น
เทศกาลชมไฟหมู่บ้านเยอรมัน

เริ่มต้น : 21,999 .-
กำหนดการเดินทาง
09 - 31 มกราคม 2562
01 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
01 - 19 มีนาคม 2562

NRT07 TOKYO STRONG HAPPY NEW YEAR!!!! 5D3N

ถ่ายรูปคู่หอคอยโตเกียวสกายทรี
หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
ช้อปปิ้ง โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต
DUTY FREE ย่านดัง!! ชินจูกุ

เริ่มต้น : 36,999 .-
กำหนดการเดินทาง
27 - 31 ธันวาคม 2561
29 ธันวาคม  2561 - 02, 30 ธันวาคม  2561 - 03 มกราคม 2562

NRT06 TOKYO STRONG ละอองรัก ณ ลานสกี 6D3N

วนอุทยานฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
โอไดบะ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว

เริ่มต้น : 24,999 .-
กำหนดการเดินทาง
30 พฤศจิกายน - 05, 08 - 30 ธันวาคม 2561

NRT05 TOKYO STRONG รอน้อง ณ ทุ่งดอกไม้แดง 6D3N

โอชิโนะฮัคไค - ชินจุกุ - วัดนาริตะซัง
อิออนจัสโก้ - ภูเขาไฟฟูจิ

เริ่มต้น : 23,999 .-
กำหนดการเดินทาง
20 - 25, 21 - 26, 22 - 27, 23 - 28, 24 - 29 พฤศจิกายน 2561
27 พฤศจิกายน - 02, 28 พฤศจิกายน - 03, 29 พฤศจิกายน - 04 ธันวาคม 2561