-
โปรแกรมทัวร์
ข้อมูลท่องเที่ยวสถิติการเยี่ยมชม

WEBSTATS Page views
Online 1133
Total 2804404
This Month 54922
Today 2063

ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์ตุรกี
ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์บรูไน | ทัวร์พม่า | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์บาหลี | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์จีน

CZDME12 AURORA IN RUSSIA 8D5N

หมู่บ้านซามี่ - ฮัสกี้ปาร์ค
พิพิธภัณฑ์ทำลายน้ำแข๊ง พลังนิวเคลียร์
วิหารเซนต์บาซิล - พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - มหาวิหารเซนต์บาซิล
จัตุรัสแดง - เนินเขาสแปร์โรว์

เริ่มต้น : 65,999 .-
กำหนดการเดินทาง
16 - 22, 20 - 26 กุมภาพันธ์ 2562
13 - 19, 16 - 22, 20 - 26, 23 - 29 มีนาคม 2562

CZDME02 HILIGHT RUSSIA 7D5N

พระราชวังแคทเธอลีน - พระราชวังฤดูหนาว
พระราชวังเปรโตวาเรส - จัตุรัสแดง
มหาวิหารเซนต์ บาซิล - พระราชวังเครมลิน
มหาวิหารเซนต์ไอแซค - สแปร์โร่ฮิลล์
สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์

เริ่มต้น : 51,999 .-
กำหนดการเดินทาง
26 มกราคม - 01, 30 มกราคม - 05, 06 - 23 กุมภาพันธ์ 2562
06 - 12, 09 - 15 มีนาคม 2562
08 - 24 เมษายน 2562
04 - 25 พฤษภาคม 2562

CZDME10 GREATEST OF RUSSIA 8D5N

มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์
จัตุรัสแดง - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
พระราชวังฤดูร้อน เปโตรควาเรสต์ - โบสถ์หยดเลือด
โบสถ์ทรินิตี้ - พระราชวังแคทเธอรีน
พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค

เริ่มต้น : 53,999 .-
กำหนดการเดินทาง
04 - 30 ธันวาคม 2561
27 มกราคม - 03, 12 - 24 กุมภาพันธ์ 2562
03 - 17 มีนาคม 2562

CZDME04 WOW WOW RUSSIA 8D5N

มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์
พระราชวังเครมลิม - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล
โบสถ์อัสสัมชัญ - โบสถ์ทรินิตี้ - โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม
พิพิธภัณฑ์อวกาศ - โบสถ์นางชี

เริ่มต้น : 39,999 .-
กำหนดการเดินทาง

DME15 REFRESHING RUSSIA 7D5N

พระราชวังแคทเธอรีน - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
พระราชวังฤดูร้อน - มหาวิหารเซนต์ไอแซค
พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
ห้างสรรพสินค้ากุม

เริ่มต้น : 49,999 .-
กำหนดการเดินทาง
20 - 26, 22 - 28 ตุลาคม 2561
27 ตุลาคม - 02 พศจิกายน 2561

LED01 RUSSIA IN LOVE 8D5N

มหาวิหารเซนต์ไอแซค - พระราชวังแคทเธอรีน - จัตุรัสแดง
พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - โบสถ์หยดเลือด - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
พระราชวังฤดูร้อน เปโตรควาเรสต์ - พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์

เริ่มต้น : 49,999 .-
กำหนดการเดินทาง
24 - 31 ตุลาคม 2561
31 ตุลาคม - 07, 02 - 09, 04 - 11 พศจิกายน 2561

DME12 AURORA IN RUSSIA 7D5N

หมู่บ้านซามี่ - ฮัสกี้ ปาร์ค - พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอรี่
พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์
เนินเขาสแปร์โรว์ - จัตุรัสแดง
มหาวิหารเซนต์ บาซิล - พระราชวังเครมลิน

เริ่มต้น : 65,999 .-
กำหนดการเดินทาง
03 - 09, 05 - 11, 08 - 14, 10 - 16, 12 - 18, 22 - 28 ธันวาคม 2561
29 ธันวาคม  2561 - 04 มกราคม 2562

DME06 ABSOLUTE RUSSIA 8D5N

วิหารเซนต์ซาเวียร์ - จัตุรัสแดง - พระราชวังเครมลิน
วิหารเซนต์บาซิล - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรสต์

เริ่มต้น : 48,888 .-
กำหนดการเดินทาง
11 - 18 พศจิกายน 2561
03 - 10, 05 - 12 ธันวาคม 2561

DME14 ANGELA RUSSIA 7D4N

มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - จัตุรัสแดง
พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ แซมเบอร์
โบสถ์ทรินิตี้ บ่อน้ำศักดิ์สิทธฺ์ - พิพิธภัณฑ์อวกาศ - โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม

เริ่มต้น : 36,888 .-
กำหนดการเดินทาง
24 - 30 ตุลาคม 2561
14 - 20 พศจิกายน 2561
05 - 11 ธันวาคม 2561
27 ธันวาคม  2561 - 02 มกราคม 2562

DME05 RUSSIA GOOD DEAL 6D3N

เนินเขาสแปร์โรว์ - สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
ช้อปปิ้งถนนอารบัต - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - โบสถ์อัสสัมชัญ - พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน

เริ่มต้น : 29,888 .-
กำหนดการเดินทาง
21 - 26, 23 - 28 ตุลาคม 2561
06 - 30 พศจิกายน 2561
06 - 29 ธันวาคม 2561

DME02 HILIGHT RUSSIA 7D5N

พระราชวังแคทเธอรีน - พระราชวังเปรโตวาเรส - พระราชวังฤดูหนาว
จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาวิล - พระราชวังเคลมลิน

เริ่มต้น : 57,888 .-
กำหนดการเดินทาง
20 - 26, 22 - 28 ตุลาคม 2561
27 ตุลาคม - 02, 07 - 13 พศจิกายน 2561

DME03 WONDERFUL RUSSIA 6D4N

พระราชวังเปรโตวาเรส - พระราชวังฤดูหนาว - จัตุรัสแดง
วิหารเซนต์บาซิล - พระรางวังเคลมลิน - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ

เริ่มต้น : 52,888 .-
กำหนดการเดินทาง
10 - 15 พศจิกายน 2561
01 - 29 ธันวาคม 2561