-
โปรแกรมทัวร์
ข้อมูลท่องเที่ยวสถิติการเยี่ยมชม

WEBSTATS Page views
Online 646
Total 2479679
This Month 53376
Today 1521

ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์ตุรกี
ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์บรูไน | ทัวร์พม่า | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์บาหลี | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์จีน

ANGELA RUSSIA 7D4N

มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - จัตุรัสแดง
พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ แซมเบอร์
โบสถ์ทรินิตี้ บ่อน้ำศักดิ์สิทธฺ์ - พิพิธภัณฑ์อวกาศ - โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม

เริ่มต้น : 36,888 .-
กำหนดการเดินทาง
08 สิงหาคม - 27 ธันวาคม 2561

GREATEST OF RUSSIA 8D5N

มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - จัตุรัสแดง
พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรสต์
โบสถ์หยดเลือก - พระราชวังแคทเธอรีน
พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค

เริ่มต้น : 55,888 .-
กำหนดการเดินทาง
08 - 15, 22 - 29 สิงหาคม 2561

RUSSIA GOOD DEAL 6D3N

เนินเขาสแปร์โรว์ - สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
ช้อปปิ้งถนนอารบัต - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - โบสถ์อัสสัมชัญ - พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน

เริ่มต้น : 29,888 .-
กำหนดการเดินทาง
08 กันยายน - 29 ธันวาคม 2561

HILIGHT RUSSIA 7D5N

พระราชวังแคทเธอรีน - พระราชวังเปรโตวาเรส - พระราชวังฤดูหนาว
จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาวิล - พระราชวังเคลมลิน

เริ่มต้น : 57,888 .-
กำหนดการเดินทาง
08 สิงหาคม - 07 พศจิกายน 2561

WONDERFUL RUSSIA 6D4N

พระราชวังเปรโตวาเรส - พระราชวังฤดูหนาว - จัตุรัสแดง
วิหารเซนต์บาซิล - พระรางวังเคลมลิน - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ

เริ่มต้น : 52,888 .-
กำหนดการเดินทาง
11 สิงหาคม - 29 ธันวาคม 2561

RUSSIA SHOCK PRICE!! 6D3N

มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
จตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์
ห้ามสรรพสินค้ากุม - ช้อปปิ้งถนนอารบัต -เนินเขาสแปร์โร่ว์
เมืองซาร์ทกอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

เริ่มต้น : 35,888 .-
กำหนดการเดินทาง
26 - 31 กรกฎาคม 2561
09 - 14, 23 - 28 สิงหาคม 2561
04 - 09, 13 - 18 กันยายน 2561

ABSOLUTE RUSSIA 8D5N

วิหารเซนต์ซาเวียร์ - จตุรัสแดง - พระราชวังเครมลิน
วิหารเซนต์บาซิล - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรสต์

เริ่มต้น : 48,888 .-
กำหนดการเดินทาง
25 กรกฎาคม - 03 ธันวาคม 2561