-
โปรแกรมทัวร์
ข้อมูลท่องเที่ยวสถิติการเยี่ยมชม

WEBSTATS Page views
Online 720
Total 2245545
This Month 59920
Today 1433

ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์ตุรกี
ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์บรูไน | ทัวร์พม่า | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์บาหลี | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์จีน

WONDERFUL RUSSIA 6D4N

พระราชวังเปรโตวาเรส - พระราชวังฤดูหนาว - จัตุรัสแดง
วิหารเซนต์บาซิล - พระรางวังเคลมลิน - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ

เริ่มต้น : 58,900 .-
กำหนดการเดินทาง
12 - 17, 14 - 19 เมษายน 2561

WONDER OF RUSSIA 8D5N

วิหารเซนต์ซาเวียร์ - จัตุรัสแดง - พระราชวังเครมลิน - วิหารเซนต์บาซิล - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรสต์

เริ่มต้น : 46,999 .-
กำหนดการเดินทาง

UNSEEN RUSSIA 8D5N

นิว เยรูซาเล็ม - ฮัสกี้ปาร์ค - เนินเขาสแปร์โรว์ - จัตุรัสแดง
วิหารเซนต์บาซิล - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
ซากอร์ส - ตลาด IZMZILOVO

เริ่มต้น : 39,999 .-
กำหนดการเดินทาง

AURORA IN RUSSIA 7D5N BY TG

หมู่บ้านซามี่ – Husky Park – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า
พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง
เนินเขาสแปร์โรว์ – วิหารเซนต์บาซิล - ชมการแสดงละครสัตว์

เริ่มต้น : 65,900 .-
กำหนดการเดินทาง

NICE AURORA IN RUSSIA 8D5N BY EY

สแปร์โรว์ ฮิลส์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – เมอร์มานสค์
หมู่บ้านซามี่ – Husky Park– ชมปรากฎการณ์แสงออโร
พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง
วิหารซาเวียร์ – วิหารเซนต์บาซิล – โชว์ละครสัตว์

เริ่มต้น : 59,900 .-
กำหนดการเดินทาง

RUSSIA SHOCK PRICE 6D3N BY QR

เนินเขาสแปร์โร่ว์ - พระราชวังเครมลิน - จตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล
มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - สถานีรถไฟใต้ดิน

เริ่มต้น : 29,999 .-
กำหนดการเดินทาง

HILIGHT RUSSIA 7D5N BY TG

พระราขวังแคทเธอรีน - พระราชวังเปรโตวาเรส -พระราชวังฤดูหนาว - จัตุรัสแดง
วิหารเซนต์บาซิล - พระราชวังเครมลิน - สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์

เริ่มต้น : 54,900 .-
กำหนดการเดินทาง

ABSOLUTE RUSSIA 8D5N

เนินเขาสแปร์โรว์ - วิหารซาเวียร์ - CIRCUS
รถไฟความเร็วสูง – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน – ป้อมปีเตอร์และปอล
พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้
พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่

เริ่มต้น : 46,999 .-
กำหนดการเดินทาง