-
โปรแกรมทัวร์
ข้อมูลท่องเที่ยวสถิติการเยี่ยมชม

WEBSTATS Page views
Online 84
Total 1926025
This Month 54598
Today 1917

ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์ตุรกี
ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์บรูไน | ทัวร์พม่า | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์บาหลี | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์จีน

INSIDE RUSSIA 6D4N

เนินเขาสแปร์โรว์ - พระราชวังเครมลิน - จัตุรัสแดง
วิหารเซนต์บาซิล - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
โบสถ์ทรินิตี้ - สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์

เริ่มต้น : 39,900 .-
กำหนดการเดินทาง

RUSSIA SUPER SAVE 5D3N

เนินเขาสแปร์โรว์ - พระราชวังเครมลิน - จัตุรัสแดง
วิหารเซนต์บาซิล - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
โบสถ์ทรินิตี้ - สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์

เริ่มต้น : 33,900 .-
กำหนดการเดินทาง
29 พศจิกายน - 03 ธันวาคม 2560

ECO RUSSIA 6D3N

เนินเขาสแปร์โรว์ - พระราชวังเครมลิน - จัตุรัสแดง
วิหารเซนต์บาซิล - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
โบสถ์ทรินิตี้ - สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์

เริ่มต้น : 29,999 .-
กำหนดการเดินทาง
23 - 28 พศจิกายน 2560

AURORA IN RUSSIA 7D5N BY TG

หมู่บ้านซามี่ – Husky Park – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า
พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง
เนินเขาสแปร์โรว์ – วิหารเซนต์บาซิล - ชมการแสดงละครสัตว์

เริ่มต้น : 67,900 .-
กำหนดการเดินทาง
01 ธันวาคม  2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561

NICE AURORA IN RUSSIA 8D5N BY EY

สแปร์โรว์ ฮิลส์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – เมอร์มานสค์
หมู่บ้านซามี่ – Husky Park– ชมปรากฎการณ์แสงออโร
พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง
วิหารซาเวียร์ – วิหารเซนต์บาซิล – โชว์ละครสัตว์

เริ่มต้น : 62,900 .-
กำหนดการเดินทาง
01 มกราคม - 31 มีนาคม 2561

RUSSIA SHOCK PRICE 6D3N BY QR

เนินเขาสแปร์โร่ว์ พระราชวังเครมลิน จตุรัสแดง
วิหารเซนต์บาซิล มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
โบสถ์โฮลีทรินิตี้ สถานีรถไฟใต้ดิน

เริ่มต้น : 29,999 .-
กำหนดการเดินทาง
27 พศจิกายน - 21 ธันวาคม 2560

HILIGHT RUSSIA 7D5N BY TG

พระราขวังแคทเธอรีน พระราชวังเปรโตวาเรส
พระราชวังฤดูหนาว จัตุรัสแดง
วิหารเซนต์บาซิล พระราชวังเครมลิน
สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์

เริ่มต้น : 56,900 .-
กำหนดการเดินทาง

DIRECT RUSSIA 5D3N BY TG

เนินเขาสแปร์โรว์ – พระราชวังเครมลิน
จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล
มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ โบสถ์โฮลีทรินิตี้
สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์

เริ่มต้น : 36,900 .-
กำหนดการเดินทาง
04 - 08, 06 - 10, 11 - 15 ธันวาคม 2560

AMAZING OF RUSSIA 7D4N BY SQ

พระราขวังแคทเธอรีน พระราชวังเปรโตวาเรส
พระราชวังฤดูหนาว จัตุรัสแดง
วิหารเซนต์บาซิล พระราชวังเครมลิน
สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์

เริ่มต้น : 46,999 .-
กำหนดการเดินทาง
04 - 10, 06 - 12 ธันวาคม 2560
27 ธันวาคม  2560 - 02 มกราคม 2561

EY01 ABSOLUTE RUSSIA 8D5N

เนินเขาสแปร์โรว์ - วิหารซาเวียร์ - CIRCUS
รถไฟความเร็วสูง – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน – ป้อมปีเตอร์และปอล
พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้
พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุร

เริ่มต้น : 46,999 .-
กำหนดการเดินทาง
-->