-
โปรแกรมทัวร์
ข้อมูลท่องเที่ยวสถิติการเยี่ยมชม

WEBSTATS Page views
Online 580
Total 2966859
This Month 38307
Today 1207

ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์ตุรกี
ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์บรูไน | ทัวร์พม่า | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์บาหลี | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์จีน

CZDME11 SWEET AURORA RUSSIA 7D5N

หมู่บ้านซามี่ - ฮัสกี้ปาร์ค - พิพิธภัณฑ์ทำลายน้ำแข็ง พลังนิวเคลียร์
วิหารเซนต์บาซิล - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
มหาวิหารเซนต์บาซิล - จัตุรัสแดง - เนินเขาสแปร์โรว์

เริ่มต้น : 61,999 .-
กำหนดการเดินทาง
16 - 22, 20 - 26 กุมภาพันธ์ 2562
13 - 19, 16 - 22, 20 - 26, 23 - 29 มีนาคม 2562

CZSVO01 DELUXE RUSSIA 7D5N

พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาเมอรี่ แซมเบอร์
จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ - ถนนอาราบัต
พระราชวังแคทเธอลีน - พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ - ข้อปปิ้งถนนเนฟสกี้

เริ่มต้น : 56,999 .-
กำหนดการเดินทาง
22 - 28 มีนาคม 2562
05 - 26 เมษายน 2562
17 - 23 พฤษภาคม 2562

CZDME06 ABSOLUTE RUSSIA 8D5N

มหาวิหารเซ็นต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์
ถนนอารบัต - พระราชวังแคทเธอรีน
พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว
พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค
โบสถ์หยดเลือด - ถนนเนฟกี้ - พระราชวังเครมลิน
จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ช้อปปิ้งห้า

เริ่มต้น : 46,999 .-
กำหนดการเดินทาง
03 - 17 มีนาคม 2562
01 - 27 เมษายน 2562
08 - 27 พฤษภาคม 2562
03 - 10 มิถุนายน 2562

CZDME05 GOOD DEAL RUSSIA 6D3N

พระราชวังเคลมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่แชมเบอร์
จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - เนินเขาสแปร์โรว์
มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ช้อปปิ้งถนนอารบัต
โบสถ์ทรินิตี้ - โบสถ์อัชสัมชัญ - ช้อปปิ้งห้างกุม

เริ่มต้น : 31,999 .-
กำหนดการเดินทาง
26 เมษายน - 01, 30 เมษายน - 05, 07 - 12, 23 - 28 พฤษภาคม 2562
11 - 16, 16 - 21 มิถุนายน 2562

CZDME14 ANGELA RUSSIA 7D4N

มหาวิหารเซ็นซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์
จัตุรัสแดง - เซนบาซิล - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่แชมเมอร์
โบสถ์ทรินิตี้ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - พิพิธภัณฑ์อวกาศ
โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม - ช้อปปิ้งห้ามกุม

เริ่มต้น : 36,999 .-
กำหนดการเดินทาง
03 - 09, 11 - 17 เมษายน 2562
29 เมษายน - 05, 08 - 14, 15 - 21, 22 - 28 พฤษภาคม 2562
05 - 11 มิถุนายน 2562
27 มิถุนายน - 03 กรกฎาคม 2562

CZDME13 ATHENA RUSSIA 7D4N

มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - จัตุรัสแดง - พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ แชมเมอร์ - โบสถ์ทรินิตี้
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม
พิพิธภัณฑ์อวกาศ - ตลาดอิสไมโลโว
ถนนอารบัต - ห้างสรรพสินค้ากุม

เริ่มต้น : 36,999 .-
กำหนดการเดินทาง
21 - 27 มกราคม 2562
13 - 19, 20 - 26 กุมภาพันธ์ 2562
04 - 10, 13 - 19, 18 - 24 มีนาคม 2562
27 มีนาคม - 02 เมษายน 2562

CZDME07 WINDY RUSSIA 6D3N

มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์
ถนนอารบัต - จุดชมวิวสแปร์ไร่ฮิลล์
พระราชวังเครมลิน - จัตุรัสแดง
มหาวิหารเซนต์ บาซิล - โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม
ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ - ห้างยูโรเปี่ยนมอลล์

เริ่มต้น : 31,999 .-
กำหนดการเดินทาง
26 - 31 มกราคม 2562
31 มกราคม - 05, 07 - 21 กุมภาพันธ์ 2562
06 - 21 มีนาคม 2562

CZDME08 GLOSSY RUSSIA 8D5N

มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์
พระราชวังเครมลิน - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล
โบสถ์อัสสัมชัญ - โบสถ์ทรินิตี้ - โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม
พิพิธภัณฑ์อวกาศ - โบสถ์นางชี

เริ่มต้น : 39,999 .-
กำหนดการเดินทาง
27 มกราคม - 03, 17 - 24 กุมภาพันธ์ 2562
25 กุมภาพันธ์ - 04 มีนาคม 2562

CZDME12 AURORA IN RUSSIA 8D5N

หมู่บ้านซามี่ - ฮัสกี้ปาร์ค
พิพิธภัณฑ์ทำลายน้ำแข๊ง พลังนิวเคลียร์
วิหารเซนต์บาซิล - พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - มหาวิหารเซนต์บาซิล
จัตุรัสแดง - เนินเขาสแปร์โรว์

เริ่มต้น : 65,999 .-
กำหนดการเดินทาง
16 - 22, 20 - 26 กุมภาพันธ์ 2562
13 - 19, 16 - 22, 20 - 26, 23 - 29 มีนาคม 2562

CZDME02 HILIGHT RUSSIA 7D5N

พระราชวังแคทเธอลีน - พระราชวังฤดูหนาว
พระราชวังเปรโตวาเรส - จัตุรัสแดง
มหาวิหารเซนต์ บาซิล - พระราชวังเครมลิน
มหาวิหารเซนต์ไอแซค - สแปร์โร่ฮิลล์
สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์

เริ่มต้น : 51,999 .-
กำหนดการเดินทาง
26 มกราคม - 01, 30 มกราคม - 05, 06 - 23 กุมภาพันธ์ 2562
06 - 12, 09 - 15 มีนาคม 2562
08 - 24 เมษายน 2562
04 - 25 พฤษภาคม 2562

CZDME10 GREATEST OF RUSSIA 8D5N

มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์
จัตุรัสแดง - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
พระราชวังฤดูร้อน เปโตรควาเรสต์ - โบสถ์หยดเลือด
โบสถ์ทรินิตี้ - พระราชวังแคทเธอรีน
พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค

เริ่มต้น : 47,999 .-
กำหนดการเดินทาง
17 - 27 มกราคม 2562
12 - 24 กุมภาพันธ์ 2562
03 - 17 มีนาคม 2562

DME12 AURORA IN RUSSIA 7D5N

หมู่บ้านซามี่ - ฮัสกี้ ปาร์ค - พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอรี่
พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์
เนินเขาสแปร์โรว์ - จัตุรัสแดง
มหาวิหารเซนต์ บาซิล - พระราชวังเครมลิน

เริ่มต้น : 65,999 .-
กำหนดการเดินทาง
22 - 28 ธันวาคม 2561
29 ธันวาคม  2561 - 04 มกราคม 2562