-
โปรแกรมทัวร์
ข้อมูลท่องเที่ยวสถิติการเยี่ยมชม

WEBSTATS Page views
Online 718
Total 2245543
This Month 59918
Today 1431

ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์ตุรกี
ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์บรูไน | ทัวร์พม่า | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์บาหลี | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์จีน

T-SUD KUNMING SHANGRI-LA 6D5N

เจดีย์สามองค์ - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน - เมืองเก่าจงเตี้ยน
วัดลามะจ้านหลิน - สระน้ำมังกรดำ - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - เมืองโบราณกวนตู้ - วัดทงหยวนทง

เริ่มต้น : 22,777 .-
กำหนดการเดินทาง
26 เมษายน - 01, 10 - 15, 24 - 29 พฤษภาคม 2561
07 - 12 มิถุนายน 2561
28 มิถุนายน - 03 กรกฎาคม 2561

T-SUD SHANGHAI DISNEYLAND

ย่านซินเทียนตี้ เมืองโบราณจูเจียเจียว หอไข่มุก ทางเดิน SKY WALK
อุโมงเลเซอร์ลอดข้ามแม่น้ำ หาดไว่ทาน ช้อปปิ้งถนนนานกิง ตลาด 100 ปี เฉินหลังเมี่ยว

เริ่มต้น : 18,777 .-
กำหนดการเดินทาง
27 เมษายน - 21 มิถุนายน 2561

T-SUD TIBET LHASA

ชมมรกดโลก พระราชวังโปตาลา - วัดโจคัง ศูนย์รวมจิตใจของชาวทิเบต
จตุรัสบากอร์ - ถนนโบราณจิ๋นหลี่

เริ่มต้น : 33,777 .-
กำหนดการเดินทาง
13 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561

T-SUD HIGHLIGHT BEIJING

• จัตุรัสเทียนอันเหมิน • พระราชวังต้องห้ามกู้กง • พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน
• หอบูชาฟ้าเทียนถาน • วัดลามะหย่งเหอกง • ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย, ถนนหวังฝูจิ่ง

เริ่มต้น : 16,777 .-
กำหนดการเดินทาง
27 เมษายน - 21 มิถุนายน 2561

THE CHARMING OF ZHANG JIA JIE 6D5N BY FD

• เขาเทียนจื่อซาน • สะพานแก้วจางเจียเจี้ย • เขาเทียนจื่อซาน • สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
• ทางเดินกระจกเขาเทียนเหมินซาน • ช้อปปิ้งถนนคนเดินซีปู้เจีย • หวงซิงลู่

เริ่มต้น : 16,777 .-
กำหนดการเดินทาง
29 พฤษภาคม - 13 กันยายน 2561

BREATH OF ZHANG JIA JIE 4D3N BY FD

เขาเทียนเหมินซาน - ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์ - แกรนด์แคนยอน - จิตรกรรมภาพวาดทราย - ถนนคนเดินหวงซิงลู่

เริ่มต้น : 11,777 .-
กำหนดการเดินทาง
28 เมษายน - 21 กันยายน 2561

HAVEN IN SHANGHAI 5D3N

นมัสการพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ - ถนนโบราณเห่อฟางเจี๊ย - อุโมงเลเซอร์ลอดข้ามแม่น้ำ
หาดไว่ทาน - ช้อปปิ้งถนนนานกิง , ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว

เริ่มต้น : 11,900 .-
กำหนดการเดินทาง

ZHANGJIAJIE WINTER SHOCK 4D3N BY WE

ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - ถนนคนเดินซีปู๊เจีย - แกรนด์แคนยอน
สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก - ถ้ำประตูสวรรค์ (รวมกระเช้าขึ้น) - ระเบียงแก้ว

เริ่มต้น : 9,999 .-
กำหนดการเดินทาง

AMAZING BEIJING -TIANJIN 5D4N

จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - พระราชวังฤดูร้อน
กำแพงเมืองจีน - กายกรรมปักกิ่ง - หอบูชาฟ้าเทียนถาน

เริ่มต้น : 15,888 .-
กำหนดการเดินทาง
13 เมษายน - 22 กันยายน 2561

DREAM OF ZHANGJIAJIE 6D5N

เมืองโบราณเฟิงหวง - เขาเทียนเหมินซาน - ทางเดินกระจก
ถ้ำประตูสวรรค์ - ถนนคนเดินหวงซิงลู่

เริ่มต้น : 17,777 .-
กำหนดการเดินทาง

WONDERFUL WINTER CHANGDU 6D4N

นั่งกระเช้าภูเขาหิมะซีหลิง - นมัสการองค์ผู้เสียนทรงช้าง พระพักตร์ 10 ทิศ
วัดเป้ากั๊ว - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า - ช้อปปิ้งถนนคนเดินจิ๋นหลี่ - ชุซีลู่

เริ่มต้น : 16,900 .-
กำหนดการเดินทาง

MAGIC SNOW SHANGRI-LA 6D5N

เมืองโบราณต้าหลี่ - เมืองเก่าจงเตี้ยน - ภูเขาหิมะเหม่ยลี่
ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง - สระน้ำมังกรดำ

เริ่มต้น : 22,777 .-
กำหนดการเดินทาง