-
โปรแกรมทัวร์
ข้อมูลท่องเที่ยวสถิติการเยี่ยมชม

WEBSTATS Page views
Online 191
Total 2735819
This Month 65277
Today 488

ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์ตุรกี
ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์บรูไน | ทัวร์พม่า | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์บาหลี | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์จีน

TPE23 T-DED FAMOUS IN TAIWAN 4D3N

อุทยานอาลีซาน - ล่องเรือทะเลสาบสิริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ว - เจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101
ซีเหมินติง - อุทยานเย่หลิว - Mitsui Outlet Park

เริ่มต้น : 17,999 .-
กำหนดการเดินทาง
28 กันยายน - 01, 04 - 07, 05 - 08, 12 - 15, 19 - 22 ตุลาคม 2561

TPE44 T-DED HAPPY NEW YEAR IN TAIWAN 5D4N

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
ตึกไทเป 101 - ซีเหมินติง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เหย่หลิ่ว - Mitsui Outlet Park

เริ่มต้น : 32,999 .-
กำหนดการเดินทาง
28 ธันวาคม  2561 - 01 มกราคม 2562

TPE43 T-DED COUNTDOWN IN TAIWAN 4D3N

ตึกไทเป 101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตลาดซีเหมินติง - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา

เริ่มต้น : 31,999 .-
กำหนดการเดินทาง
31 ธันวาคม  2561 - 03 มกราคม 2562

TPE33 T-DED LOVE STRUCK TAIWAN 5D3N

ล่องเรืองทะเลสาบสุริยัน-จันทรา - วัดเวิ่นหวู่
ฟังเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป 101 - ช้อปปิ้งชีเหมินติง - เหย่หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - Mitsui Outlet Park

เริ่มต้น : 13,999 .-
กำหนดการเดินทาง
27 - 31 ตุลาคม 2561
28 ตุลาคม - 01, 29 ตุลาคม - 02, 30 ตุลาคม - 03, 31 ตุลาคม - 04, 01 - 30 พศจิกายน 2561
01 - 30 ธันวาคม 2561

TPE04 T-DED TAIWAN FOREVER YOUNG 7D5N

ฟาร์มดอกไม้จงเช่อ - ล่องเรือกระจกทะเลสาบสุริยัน-จันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวิน่หวู่ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
ฟ่งเจี้ย ไนท์มาร์เก็ต - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป 101 - ซื่อหลิน ไนท์มาร์เก็ต - อุทยานทาโรโกะ
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เหย่หลิ่ว - วั

เริ่มต้น : 23,999 .-
กำหนดการเดินทาง
13 - 19, 20 - 26 ตุลาคม 2561

TPE03 T-DED TAIWAN DREAM DESTINATION 6D4N

วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวิ่นหวู่ - วัดหลงซาน
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101
ช้อปปิ้ง!! ฟ่งเจี๋, ซื่อหลิน, ซีเหมินติง
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิว

เริ่มต้น : 19,999 .-
กำหนดการเดินทาง
02 - 07, 05 - 10, 09 - 14, 12 - 17, 16 - 21 ตุลาคม 2561

TPE02 T-DED BEST JOURNEY IN TAIWAN 5D3N

ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ - วัดพระถังซัมจั่ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา
วัดเหวิ่นหวู่ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 - ซีเหมินติง

เริ่มต้น : 15,999 .-
กำหนดการเดินทาง
01 - 23 ตุลาคม 2561

TPE52 T-DED ดี๊ดี!! TAIWAN 5D3N

ฟาร์มดอกไม้จงเช่อ - วัดพระถังซัมจั๋ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา
วัดเหวิ่นหวู่ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เป่ยโถว - ซีเหมินติง
หมู่บ้นจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว - ตึกไทเป 101

เริ่มต้น : 20,999 .-
กำหนดการเดินทาง
10 ตุลาคม - 27 ธันวาคม 2561

TPE51 T-DED กิ๊บเก๋!! TAIWAN 5D4N

ไหว้พระขอพร - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวิ่นหวู่ - อุทยานแห่งชติเหย่หลิ๋ว
นั่งกระเช้าเหมาคง - ตึกไทเป 101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ช้อปปิ้งซีเหมินติง - MITSUI OUTLET PARK - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น

เริ่มต้น : 22,999 .-
กำหนดการเดินทาง
06 - 10, 19 - 23, 22 - 26 ธันวาคม 2561

TPE42 T-DED เก๋กู๊ด!! TAIWAN 5D4N

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา - ตึกไทเป101 - วัดพระถังซัมจั๋ง
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLAT PARK

เริ่มต้น : 25,999 .-
กำหนดการเดินทาง
04 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561

TPE41 T-DED สุดยอด!! TAIWAN 4D3N

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
ตึกไทเป101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง - ถนนดบราณจิ๋วเฟิ่น
อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว - MITSUI OUTLET PARK

เริ่มต้น : 22,999 .-
กำหนดการเดินทาง
04 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2561

TPE24 T-DED โดนใจ TAIWAN 4D3N

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ว - วัดเหวิ่นหวู่
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
ช้อปปิ้งแบบฟินเฟ่อร์!! ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต, ตลาดซีเหมินติง, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

เริ่มต้น : 12,777 .-
กำหนดการเดินทาง
28 กันยายน - 01 ตุลาคม 2561