-
โปรแกรมทัวร์
ข้อมูลท่องเที่ยวสถิติการเยี่ยมชม

WEBSTATS Page views
Online 149
Total 3077311
This Month 64686
Today 266

ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์ตุรกี
ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์บรูไน | ทัวร์พม่า | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์บาหลี | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์จีน

AZTPE46 T-DED PARADISE IN TAIWAN 4D3N

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ตึกไทเป 101
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว
Mitsui Outlet Park - ตลาดปลาไทเป

เริ่มต้น : 19,999 .-
กำหนดการเดินทาง
16 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
01 - 29 มีนาคม 2562
19 - 26 เมษายน 2562
04 - 25 พฤษภาคม 2562
01 - 22 มิถุนายน 2562

AZTPE45 T-DED TAIWAN FAVOR 4D3N

วัดหลงซาน - ตึกไทเป 101 - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ซีเหมินติง - Mitsui Outlet Park
อุทยานเหย่หลิว - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

เริ่มต้น : 17,999 .-
กำหนดการเดินทาง

AZTPE35 T-DED ROMANTIC IN TAIWAN 5D3N

ล่องเรือทะเลสาบสิริยัน จันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง - ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ
ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - ตลาดปลาไทเป
วัดเทียนหยวน - ตึกไทเป 101
ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - มิตซุย เอ้าท์เล็ต

เริ่มต้น : 14,999 .-
กำหนดการเดินทาง
15 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
01 - 26 มีนาคม 2562

AZTPE34 T-DED อาร์ตตัวแม่ TAIWAN 5D3N

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเหวิ่นหวู่ - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป 101 - ย่านซีเหมินติง
หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
Mitsui Outlet

เริ่มต้น : 13,999 .-
กำหนดการเดินทาง
10 - 14 กุมภาพันธ์ 2562

AZTPE05 T-DED TAIWAN อาร์ตตัวพ่อ 5D3N

เยือนเส้นทางรถไฟผิงซี - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - วัดหลงซาน
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101
ตลาดกลางคืนซื่อหลิน - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
ตลาดกลางคืนฟ่งเจี๋ย

เริ่มต้น : 12,999 .-
กำหนดการเดินทาง

AZTPE01 T-DED MISTER TAIWAN 6D4N

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ปล่อยโคมขงหมิง
ตึกไทเป101 - อุทยานอาลีซาน
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ซีเหมินติง - วัดจงไถ่ซานซื่อ
วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวิ่นหวู่
วัดหลงซาน - วัดซงซานฉือโย่ว

เริ่มต้น : 14,999 .-
กำหนดการเดินทาง

TPE44 T-DED HAPPY NEW YEAR IN TAIWAN 5D4N

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
ตึกไทเป 101 - ซีเหมินติง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เหย่หลิ่ว - Mitsui Outlet Park

เริ่มต้น : 32,999 .-
กำหนดการเดินทาง

TPE43 T-DED COUNTDOWN IN TAIWAN 4D3N

ตึกไทเป 101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตลาดซีเหมินติง - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา

เริ่มต้น : 31,999 .-
กำหนดการเดินทาง

TPE33 T-DED LOVE STRUCK TAIWAN 5D3N

ล่องเรืองทะเลสาบสุริยัน-จันทรา - วัดเวิ่นหวู่
ฟังเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป 101 - ช้อปปิ้งชีเหมินติง - เหย่หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - Mitsui Outlet Park

เริ่มต้น : 19,999 .-
กำหนดการเดินทาง

TPE52 T-DED ดี๊ดี!! TAIWAN 5D3N

ฟาร์มดอกไม้จงเช่อ - วัดพระถังซัมจั๋ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา
วัดเหวิ่นหวู่ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เป่ยโถว - ซีเหมินติง
หมู่บ้นจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว - ตึกไทเป 101

เริ่มต้น : 20,999 .-
กำหนดการเดินทาง

TPE51 T-DED กิ๊บเก๋!! TAIWAN 5D4N

ไหว้พระขอพร - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวิ่นหวู่ - อุทยานแห่งชติเหย่หลิ๋ว
นั่งกระเช้าเหมาคง - ตึกไทเป 101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ช้อปปิ้งซีเหมินติง - MITSUI OUTLET PARK - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น

เริ่มต้น : 22,999 .-
กำหนดการเดินทาง

TPE42 T-DED เก๋กู๊ด!! TAIWAN 5D4N

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา - ตึกไทเป101 - วัดพระถังซัมจั๋ง
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLAT PARK

เริ่มต้น : 25,999 .-
กำหนดการเดินทาง