-
โปรแกรมทัวร์
ข้อมูลท่องเที่ยวสถิติการเยี่ยมชม

WEBSTATS Page views
Online 189
Total 2325265
This Month 50167
Today 838

ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์ตุรกี
ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์บรูไน | ทัวร์พม่า | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์บาหลี | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์จีน

AMAZING IN TAIWAN

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานอาลีซาน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา
วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวินหวู่ - วัดจงไถซาน - วัดฝอกวงซาน - Dome of Light - ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วม
ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง - ห้าง E-DA OUTLET MALL -

เริ่มต้น : 29,777 .-
กำหนดการเดินทาง
26 เมษายน - 01 พฤษภาคม 2561
25 - 30 กรกฎาคม 2561
08 - 13 สิงหาคม 2561

T-DED GRAND TAIWAN

วัดพระถังซัมจั๋ง - เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ไทจง - ไทเป
เจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง - ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว

เริ่มต้น : 25,900 .-
กำหนดการเดินทาง
09 พฤษภาคม - 27 กันยายน 2561

อาร์ตตัวพ่อ TAIWAN

เยือนเส้นทางรถไฟผิงซี - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - วัดหลงซาน
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน - ช้อปปิ้งซีเหมินติง

เริ่มต้น : 12,987 .-
กำหนดการเดินทาง
01 พฤษภาคม - 25 กันยายน 2561

TAIWAN DREAM DESTINATION

วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้
เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง
ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP - พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้

เริ่มต้น : 18,777 .-
กำหนดการเดินทาง
01 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2561

TAIWAN BEST VACATION

DOME OF LIGHT – เจดีย์มังกรเสือ - ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง – นมัสการพระใหญ่ ณ วัดฝอกวงซาน – เมืองเจียอี้
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ - ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ - ถ่ายร

เริ่มต้น : 25,900 .-
กำหนดการเดินทาง

THE BEST OF TAIWAN

หมู่บ้านสายรุ้ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ - วัดจงไถซานซื่อ - เมืองเจียอี้
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เกาสง – ตลาดลิ่วเหอ ไนท์มาร์เก็ต
วัดฝอกวงซาน – Dragon Tiger Tower - ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง – Dome of Light

เริ่มต้น : 25,900 .-
กำหนดการเดินทาง
02 - 06, 09 - 13, 23 - 27 พฤษภาคม 2561
16 พฤษภาคม - 20 กรกฎาคม 2561
30 พฤษภาคม - 03, 13 - 17 มิถุนายน 2561

PARADISE IN TAIWAN 4D3N

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - อุทยานเย่หลิว - ถนนโบราณจิ๋วเฟิ่น - Mitsui Outlet Park

เริ่มต้น : 22,900 .-
กำหนดการเดินทาง

EXCLUSIVE IN TAIWAN 7D5N

วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวิ่นหวู่ - อุทยานอาลีซาน -ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101
อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต - ตลาดซีเหมินตรง

เริ่มต้น : 21,777 .-
กำหนดการเดินทาง

ROMANTIC IN TAIWAN 6D4N

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน-จันทรา นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน
นั่งกระเช้าชมหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า วัดพระถังซัมจั๋ง ฟาร์มแกะชิงจิ้ง
ชมธรรมชาติทางเดินลอยฟ้ชิงจิ้ง CINGJING SKYWALK - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

เริ่มต้น : 18,777 .-
กำหนดการเดินทาง

FAMOUS IN TAIWAN 5D4N BY TG

เที่ยวฟาร์มแกะชิงจิ้ง - ช้อปปิ้งซีเหมินติง Mitsui Outlet
มื้ออาหารกลางวันสุดพิเศษ !! ตึกไทเป 101 ชั้น 86

เริ่มต้น : 25,900 .-
กำหนดการเดินทาง

TAIWAN FLOWER FESTIVAL 5D3N BY XW

นั่งรถไฟโบราณ อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 - มิตซุย เอาท์เล็ท

เริ่มต้น : 15,777 .-
กำหนดการเดินทาง

WONDERFUL TAIWAN 5D4N BY BR

ไหว้พระขอพร, วัดพระถงซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่ - ชมธรรมชาติ อุทยาน เย่หลิ่ว - นั่งกระเช้ามาคง
ตึกไทเป 101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งจัดเต็ม!! ตลาดซีเหมินติง, มิตซุย เอาท์เล็ต, ถนนโบราณจิ่วฟิ่น

เริ่มต้น : 19,900 .-
กำหนดการเดินทาง
03 - 07, 19 - 23 พฤษภาคม 2561
09 - 13 มิถุนายน 2561