-
โปรแกรมทัวร์
ข้อมูลท่องเที่ยวสถิติการเยี่ยมชม

WEBSTATS Page views
Online 697
Total 2479743
This Month 53440
Today 1585

ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์ตุรกี
ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์บรูไน | ทัวร์พม่า | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์บาหลี | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์จีน

T-DED โดนใจ TAIWAN 4D3N

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ว - วัดเหวิ่นหวู่
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
ช้อปปิ้งแบบฟินเฟ่อร์!! ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต, ตลาดซีเหมินติง, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

เริ่มต้น : 12,777 .-
กำหนดการเดินทาง
05 กรกฎาคม - 28 กันยายน 2561

T-DED บอกรัก TAIWAN 4D3N

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา - อาลีซาน - ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
ตลาดปลาไทเป้ - อนุสรณ์สถานเจียวไดเช็ค - ตึกไทเป 101
ซีเหมินติง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิ่ว - มิตซุยเอาท์เล็ท

เริ่มต้น : 17,900 .-
กำหนดการเดินทาง
22 - 25 มิถุนายน 2561

T-DED มนต์รัก TAIWAN 7D5N

อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวิ่นหวู่ - ตึกไทเป 101 - นั่งรถไฟโบราณอาลีซาน - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ตลาดฟ่งเจี๋ย

เริ่มต้น : 21,777 .-
กำหนดการเดินทาง
23 กรกฎาคม - 29 ตุลาคม 2561

T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่ 5D3N

ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวิ่นหวู่ - ตึกไทเป 101 - ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ซีเหมินติง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว - วัดหลงซาน

เริ่มต้น : 13,900 .-
กำหนดการเดินทาง
22 กรกฎาคม - 28 ตุลาคม 2561

TAIWAN อาร์ตตัวพ่อ SPECIAL 5D3N

เยือนเส้นทางรถไฟผิงซี - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน - ช้อปปิ้งซีเหมินติง

เริ่มต้น : 10,995 .-
กำหนดการเดินทาง

หยุดพัก..หยุดที่ TAIWAN 4D3N

ไถจง - เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - วัดพระถังซัมจั๋ง
ไทเป - จิ่วเฟิ่น - เจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง
Mitsui Outlet Park - อุทยานแห่งชาติแย่หลิว

เริ่มต้น : 21,777 .-
กำหนดการเดินทาง
26 - 29, 27 - 30 กรกฎาคม 2561
09 - 12, 10 - 13 สิงหาคม 2561

T-DED TAIWAN สะดุดรัก...ที่พักใจ 6D4N

เยือนเส้นทางรถไฟผิงซี - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - วัดหลงซาน
ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - วัดเหวินหวู่ - อุทยานฯ อาลีซาน - วัดซงซานฉือโย่ว
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน - ช้อปปิ้งซีเหมินติง

เริ่มต้น : 15,987 .-
กำหนดการเดินทาง

TAIWAN รัก...รสแซ่บ 4D3N

อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ง - วัดซงซานฉือโย่ว -ตลาดกลางคืนเหราเหอ
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 - ช้อปปิ้งย่านซีเมินติง , มิตซุย เอ้าท์เล็ต

เริ่มต้น : 17,777 .-
กำหนดการเดินทาง
07 - 10 กรกฎาคม 2561
04 - 07 สิงหาคม 2561
08 - 11 กันยายน 2561
03 - 06 พศจิกายน 2561

AMAZING IN TAIWAN 6D5N

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานอาลีซาน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา
วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวินหวู่ - วัดจงไถซาน - วัดฝอกวงซาน - Dome of Light - ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วม
ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง - ห้าง E-DA OUTLET MALL -

เริ่มต้น : 29,777 .-
กำหนดการเดินทาง
25 - 30 กรกฎาคม 2561
08 - 13 สิงหาคม 2561

T-DED GRAND TAIWAN 5D4N

วัดพระถังซัมจั๋ง - เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ไทจง - ไทเป
เจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง - ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว

เริ่มต้น : 25,900 .-
กำหนดการเดินทาง

อาร์ตตัวพ่อ TAIWAN 5D3N

เยือนเส้นทางรถไฟผิงซี - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - วัดหลงซาน
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน - ช้อปปิ้งซีเหมินติง

เริ่มต้น : 11,987 .-
กำหนดการเดินทาง

TAIWAN DREAM DESTINATION 6D4N

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - ตึกไทเป 101
วัดจงไถซานซื่อ - ช้อปปิ้งซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

เริ่มต้น : 18,777 .-
กำหนดการเดินทาง