-
โปรแกรมทัวร์
ข้อมูลท่องเที่ยวสถิติการเยี่ยมชม

WEBSTATS Page views
Online 54
Total 1925994
This Month 54567
Today 1886

ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์ตุรกี
ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์บรูไน | ทัวร์พม่า | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์บาหลี | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์จีน

EXCLUSIVE IN TAIWAN 7D5N

วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวิ่นหวู่ - อุทยานอาลีซาน -ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต - ตลาดซีเหมินตรง

เริ่มต้น : 21,777 .-
กำหนดการเดินทาง
01 มกราคม - 31 มีนาคม 2561

TAIWAN DREAM DESTINATION 6D4N

ล่องเรือชมธรรมชาติ ทะเลสาบสุริยันจันทรา
เที่ยวอุทยานอาลีซาน - อุทยานเย่หลิ่ว - ตึกไทเป 101
วัดจงไถซานซื่อ - ช้อปปิ้งซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

เริ่มต้น : 18,777 .-
กำหนดการเดินทาง
01 - 31 มกราคม 2561

ROMANTIC IN TAIWAN 6D4N

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยัน-จันทรา นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน
นั่งกระเช้าชมหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า วัดพระถังซัมจั๋ง ฟาร์มแกะชิงจิ้ง
ชมธรรมชาติทางเดินลอยฟ้ชิงจิ้ง CINGJING SKYWALK - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

เริ่มต้น : 18,777 .-
กำหนดการเดินทาง
01 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2561

FAMOUS IN TAIWAN 5D4N BY TG

เที่ยวฟาร์มแกะชิงจิ้ง - ช้อปปิ้งซีเหมินติง Mitsui Outlet
มื้ออาหารกลางวันสุดพิเศษ !! ตึกไทเป 101 ชั้น 86

เริ่มต้น : 25,777 .-
กำหนดการเดินทาง
01 มกราคม - 31 มีนาคม 2561

TAIWAN BEST VACATION 6D3N

ไหว้พระขอพร, วัดหลงซาน, วัดพระถังซั่มจั๋ง, วัดเหวินหวู่ - ชมธรรมชาติ 2 อุทยาน อาลีซาน, เย่หลิ่ว
ตึกไทเป 101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งจัดเต็ม!! ตลาดซีเหมินติง, มิตซุย เอาท์เล็ต ,ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น

เริ่มต้น : 19,888 .-
กำหนดการเดินทาง
02 - 07 มกราคม 2561

HAPPY NEW YEAR IN TAIWAN 6D3N

ไหว้พระขอพรเริ่มต้นปีใหม่ วัดหลงซาน วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่
ชมธรรมชาติ 2 อุทยาน อาลีซาน เย่หลิ่ว ตึกไทเป 101
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค มิตซุย เอาท์เล็ต ถนนโบราณจิ๋วเฟิ่น

เริ่มต้น : 29,900 .-
กำหนดการเดินทาง
29 ธันวาคม  2560 - 03 มกราคม 2561

TAIWAN SHOCK PRICE 5D3N BY XW

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา– วัดเหวิ่นหวู่
วัดพระถังซัมจั๋ง -วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ตลาดฟ่งเจี๋ย - ตลาดซีเหมินติง

เริ่มต้น : 14,777 .-
กำหนดการเดินทาง

MIRACLE IN TAIWAN 5D3N BY BR

อุทยานแห่งชาติ อาลีซาน, หยางหมิงซาน, เย่หลิ่ว - วัดพระถังซัมจั๋ง
ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - ตลาดซีเหมินติง - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101

เริ่มต้น : 20,777 .-
กำหนดการเดินทาง
01 มกราคม - 31 มีนาคม 2561

AMAZING TAIWAN 4D3N BY TG

เที่ยวอุทยานอาลีซาน - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง - มิตซุย เอ้าท์เล็ท
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

เริ่มต้น : 23,900 .-
กำหนดการเดินทาง
04 มกราคม - 29 มีนาคม 2561

TAIWAN BEST VALUE 5D3N BY XW

วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวิ่นหวู่ - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - ตึกไทเป 101
ตลาดฟ่งเจี๋ย - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ตลาดซีเหมินตรง

เริ่มต้น : 14,777 .-
กำหนดการเดินทาง
01 ธันวาคม  2560 - 31 มกราคม 2561

TAIWAN FLOWER FESTIVAL 5D3N BY XW

นั่งรถไฟโบราณ อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
ตึกไทเป 101
มิตซุย เอาท์เล็ท

เริ่มต้น : 15,777 .-
กำหนดการเดินทาง
01 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2561

THE BEST OF TAIWAN 4D3N BY CI

ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - กระเช้าเหมาคง
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป101 - มิตซุย เอาท์เล็ท
อุทยานเย่หลิว - นั่งรถไฟอาลีซาน

เริ่มต้น : 21,888 .-
กำหนดการเดินทาง
-->