-
โปรแกรมทัวร์
ข้อมูลท่องเที่ยวสถิติการเยี่ยมชม

WEBSTATS Page views
Online 1098
Total 2804354
This Month 54872
Today 2013

ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์ตุรกี
ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์บรูไน | ทัวร์พม่า | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์บาหลี | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์จีน

AZTPE05 T-DED TAIWAN อาร์ตตัวพ่อ 5D3N

เยือนเส้นทางรถไฟผิงซี - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - วัดหลงซาน
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101
ตลาดกลางคืนซื่อหลิน - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
ตลาดกลางคืนฟ่งเจี๋ย

เริ่มต้น : 12,999 .-
กำหนดการเดินทาง
27 - 31 ตุลาคม 2561
03 - 28 พศจิกายน 2561
08 - 29 ธันวาคม 2561

AZTPE01 T-DED MISTER TAIWAN 6D4N

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ปล่อยโคมขงหมิง
ตึกไทเป101 - อุทยานอาลีซาน
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ซีเหมินติง - วัดจงไถ่ซานซื่อ
วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวิ่นหวู่
วัดหลงซาน - วัดซงซานฉือโย่ว

เริ่มต้น : 14,999 .-
กำหนดการเดินทาง
02 - 30 พศจิกายน 2561
08 - 30 ธันวาคม 2561

TPE23 T-DED FAMOUS IN TAIWAN 4D3N

อุทยานอาลีซาน - ล่องเรือทะเลสาบสิริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ว - เจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101
ซีเหมินติง - อุทยานเย่หลิว - Mitsui Outlet Park

เริ่มต้น : 17,999 .-
กำหนดการเดินทาง
19 - 22 ตุลาคม 2561

TPE44 T-DED HAPPY NEW YEAR IN TAIWAN 5D4N

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
ตึกไทเป 101 - ซีเหมินติง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เหย่หลิ่ว - Mitsui Outlet Park

เริ่มต้น : 32,999 .-
กำหนดการเดินทาง
28 ธันวาคม  2561 - 01 มกราคม 2562

TPE43 T-DED COUNTDOWN IN TAIWAN 4D3N

ตึกไทเป 101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตลาดซีเหมินติง - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา

เริ่มต้น : 31,999 .-
กำหนดการเดินทาง
31 ธันวาคม  2561 - 03 มกราคม 2562

TPE33 T-DED LOVE STRUCK TAIWAN 5D3N

ล่องเรืองทะเลสาบสุริยัน-จันทรา - วัดเวิ่นหวู่
ฟังเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป 101 - ช้อปปิ้งชีเหมินติง - เหย่หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - Mitsui Outlet Park

เริ่มต้น : 13,999 .-
กำหนดการเดินทาง
27 - 31 ตุลาคม 2561
28 ตุลาคม - 01, 29 ตุลาคม - 02, 30 ตุลาคม - 03, 31 ตุลาคม - 04, 01 - 30 พศจิกายน 2561
01 - 30 ธันวาคม 2561

TPE04 T-DED TAIWAN FOREVER YOUNG 7D5N

ฟาร์มดอกไม้จงเช่อ - ล่องเรือกระจกทะเลสาบสุริยัน-จันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวิน่หวู่ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
ฟ่งเจี้ย ไนท์มาร์เก็ต - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป 101 - ซื่อหลิน ไนท์มาร์เก็ต - อุทยานทาโรโกะ
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เหย่หลิ่ว - วั

เริ่มต้น : 23,999 .-
กำหนดการเดินทาง
20 - 26 ตุลาคม 2561

TPE03 T-DED TAIWAN DREAM DESTINATION 6D4N

วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวิ่นหวู่ - วัดหลงซาน
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101
ช้อปปิ้ง!! ฟ่งเจี๋, ซื่อหลิน, ซีเหมินติง
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิว

เริ่มต้น : 22,999 .-
กำหนดการเดินทาง
19 - 24 ตุลาคม 2561

TPE02 T-DED BEST JOURNEY IN TAIWAN 5D3N

ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ - วัดพระถังซัมจั่ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา
วัดเหวิ่นหวู่ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 - ซีเหมินติง

เริ่มต้น : 15,999 .-
กำหนดการเดินทาง
19 - 23, 20 - 24, 21 - 25, 23 - 27 ตุลาคม 2561

TPE52 T-DED ดี๊ดี!! TAIWAN 5D3N

ฟาร์มดอกไม้จงเช่อ - วัดพระถังซัมจั๋ง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา
วัดเหวิ่นหวู่ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เป่ยโถว - ซีเหมินติง
หมู่บ้นจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว - ตึกไทเป 101

เริ่มต้น : 20,999 .-
กำหนดการเดินทาง
20 - 24 ตุลาคม 2561
16 - 20, 21 - 25, 23 - 27 พศจิกายน 2561
28 พศจิกายน - 02, 02 - 06, 19 - 23, 21 - 25, 27 - 31 ธันวาคม 2561

TPE51 T-DED กิ๊บเก๋!! TAIWAN 5D4N

ไหว้พระขอพร - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวิ่นหวู่ - อุทยานแห่งชติเหย่หลิ๋ว
นั่งกระเช้าเหมาคง - ตึกไทเป 101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ช้อปปิ้งซีเหมินติง - MITSUI OUTLET PARK - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น

เริ่มต้น : 22,999 .-
กำหนดการเดินทาง
06 - 10, 19 - 23, 22 - 26 ธันวาคม 2561

TPE42 T-DED เก๋กู๊ด!! TAIWAN 5D4N

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา - ตึกไทเป101 - วัดพระถังซัมจั๋ง
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLAT PARK

เริ่มต้น : 25,999 .-
กำหนดการเดินทาง
19 - 23, 20 - 24, 25 - 29, 27 - 31 ตุลาคม 2561
01 - 29 พศจิกายน 2561
01 - 31 ธันวาคม 2561