-
โปรแกรมทัวร์
ข้อมูลท่องเที่ยวสถิติการเยี่ยมชม

WEBSTATS Page views
Online 690
Total 2479736
This Month 53433
Today 1578

ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์ตุรกี
ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์บรูไน | ทัวร์พม่า | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์บาหลี | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์จีน

HAN09 FANSIPAN IN LOVE 4D3N

กระเช้าฟานซิปัน - น้ำตกสีเงิน - ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ
หมู่บ้านก๊าตก๊าตก๊าต - ภูเขาปากมังกร - สุสานโฮจิมิน - วัดเจดีย์เสาเดียว

เริ่มต้น : 12,888 .-
กำหนดการเดินทาง
26 กรกฎาคม - 29 ธันวาคม 2561

BEAUTY SAPA HANOI 4D3N

ภูเขาปากมังกร - หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต - น้ำตกสีเงิน
ตลาดเลิฟมาร์เก็ต - วัดเฉินก๊วก - วัดหงอกเซิน
ทะเลสาบคืนดาบ - จัตุรัสบาติงห์ - สุสานโฮจิมินห์

เริ่มต้น : 9,888 .-
กำหนดการเดินทาง
06 กันยายน - 28 ธันวาคม 2561

BREEZES SOUTH VIETNAM

โบสถ์นอร์ทเทอดาม - ไปรษณีย์กลาง - พิพิธภัณฑ์สงคราม - ตลาดเบนถั่น - CRAZY HOUSE
ทะเลทรายขาว - ลำธารนางฟ้า - น้ำตก DATANLA - วัดตั๊กลัม - DALAT FLOWER GARDEN

เริ่มต้น : 9,888 .-
กำหนดการเดินทาง

THE BRAVO FANSIPAN

เมืองลาวไก - หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE - ภูเขาหามรอง - น้ำตกสีเงิน - ถ้ำตามก๊ก
ตลาด LOVE MARKET - ล่องเรือกระจาด - ตลาดพื้นเมือง - วัดบายดิงห์

เริ่มต้น : 14,888 .-
กำหนดการเดินทาง

FOREST IN DALAT 3D2N

นั่งรถราง ROLLER COASTER ชมน้ำตก DATANLA - DALAT FLOWER GRADENS
วัดตั๊กล้ม - พระราชวังฤดูร้อน - CRAZY HOUSE - สถานีรถไฟเก่า - วัดหลิงเฝือก - โบสถ์รูปไก่

เริ่มต้น : 7,888 .-
กำหนดการเดินทาง

THE WONDERFUL SAPA

• หมู่บ้านกั๊ก กั๊ต • หมู่บ้านตะวัน • น้ำตกสีเงิน • วัดหงอกเซิน
• ช้อปปิ้งถนน 36 สาย• จัตุรัสบาดิงห์ • สุสานโฮจิมินห์
• ทำเนียบประธานาธิบดี • บ้านพักลุงโฮ • วัดเจดีย์เสาเดียว

เริ่มต้น : 8,888 .-
กำหนดการเดินทาง

GRAND CENTRAL VIETNAM

พระราชวังเว้ - วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – สะพานญี่ปุ่น
สะพานมังกร - วัดหลินอึ๋ง - หาดหมีเคว

เริ่มต้น : 12,888 .-
กำหนดการเดินทาง

DREAM CENTRAL VIETNAM

พระราชวังเว้ - วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ - สะพานญี่ปุ่น
สะพานมังกร – วัดหลินอึ๋ง - หาดหมีเคว

เริ่มต้น : 10,888 .-
กำหนดการเดินทาง
22 - 24 มิถุนายน 2561

NICE NORTH SAPA BY VJ

หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต - น้ำตกสีเงิน – ตลาด LOVE MARKET
ภูเขาฮามรอง - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหงอกเซิน - จัตุรัสบาดิงห์
สุสานโฮจิมินห์ - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย

เริ่มต้น : 9,888 .-
กำหนดการเดินทาง
31 สิงหาคม - 26 ตุลาคม 2561

TOUCHING HALONG SAPA 4D3N

หมู่บ้าน CAT CAT - ภูเขาปากมังกร - ทะเลสาบคืนดาบ
จัตุรัสบาดิงห์ - วัดหงอกเซิน -เจดีย์เสาเดียว - ถนน 36 สาย

เริ่มต้น : 12,888 .-
กำหนดการเดินทาง

HALONGS FLOATING 3D2N

บินเข้า ไฮฟอง บินออกฮานอย ไม่ต้องนั่งรถย้อน!! - อ่าวฮาลองเบย์ - ถ้ำสวรรค์ - เกาะไก่ชน
จัตุรัสบางดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ - ช้อปปิ้งตลาด Night Market - ถนน 36 สาย

เริ่มต้น : 8,888 .-
กำหนดการเดินทาง
24 สิงหาคม - 21 ตุลาคม 2561

THE HIGHEST FANSIPAN 4D3N BY FD

หมู่บ้าน Cat Cat - ช้อปปิ้งตลาด Love Market, Coc Leu Market - ภูเขาฮามลอง
น้ำตกสีเงิน - ล่องเรือกระจาด "ฮาลองบก" - ถ้ำตามก๊ก - วัดบายดิงห์

เริ่มต้น : 12,888 .-
กำหนดการเดินทาง