-
โปรแกรมทัวร์
ข้อมูลท่องเที่ยวสถิติการเยี่ยมชม

WEBSTATS Page views
Online 157
Total 2325229
This Month 50131
Today 802

ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์ตุรกี
ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์บรูไน | ทัวร์พม่า | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์บาหลี | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์จีน

THE BRAVO FANSIPAN

เมืองลาวไก - หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE - ภูเขาหามรอง - น้ำตกสีเงิน - ถ้ำตามก๊ก
ตลาด LOVE MARKET - ล่องเรือกระจาด - ตลาดพื้นเมือง - วัดบายดิงห์

เริ่มต้น : 14,888 .-
กำหนดการเดินทาง
09 มิถุนายน - 22 กันยายน 2561

FOREST IN DALAT 3D2N

นั่งรถราง ROLLER COASTER ชมน้ำตก DATANLA - DALAT FLOWER GRADENS
วัดตั๊กล้ม - พระราชวังฤดูร้อน - CRAZY HOUSE - สถานีรถไฟเก่า - วัดหลิงเฝือก - โบสถ์รูปไก่

เริ่มต้น : 7,888 .-
กำหนดการเดินทาง
18 - 20 พฤษภาคม 2561
15 - 17 มิถุนายน 2561
29 มิถุนายน - 01 กรกฎาคม 2561

THE WONDERFUL SAPA

• หมู่บ้านกั๊ก กั๊ต • หมู่บ้านตะวัน • น้ำตกสีเงิน • วัดหงอกเซิน
• ช้อปปิ้งถนน 36 สาย• จัตุรัสบาดิงห์ • สุสานโฮจิมินห์
• ทำเนียบประธานาธิบดี • บ้านพักลุงโฮ • วัดเจดีย์เสาเดียว

เริ่มต้น : 8,888 .-
กำหนดการเดินทาง

FLORA FRESH DALAT NHATRANG 4D3N

ชมศิลปะฮินดู เจดีย์โพนากา - ช้อปปิ้ง ตลาดญาจาง - ดาลัทไนท์มาร์เก็ต - CRAZY HOUSE
นั่งกระเช้าชมวิวเมืองดาลัท - ไหว้พระวัดตั๊กลัม - พระราชวังฤดูร้อน - สถานีรถไฟเก่า

เริ่มต้น : 11,888 .-
กำหนดการเดินทาง

FLOWER BLOOM IN DALAT 3D2N

น้ำตก DATANLA -นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดตั๊กลัม - CRAZY HOUSE - พระราชวังฤดูร้อน - วักหลิงเฝือก

เริ่มต้น : 9,888 .-
กำหนดการเดินทาง

GRAND CENTRAL VIETNAM

พระราชวังเว้ - วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – สะพานญี่ปุ่น
สะพานมังกร - วัดหลินอึ๋ง - หาดหมีเคว

เริ่มต้น : 12,888 .-
กำหนดการเดินทาง

DREAM CENTRAL VIETNAM

พระราชวังเว้ - วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ - สะพานญี่ปุ่น
สะพานมังกร – วัดหลินอึ๋ง - หาดหมีเคว

เริ่มต้น : 10,888 .-
กำหนดการเดินทาง
29 เมษายน - 01 พฤษภาคม 2561
01 - 03, 22 - 24 มิถุนายน 2561

FANSIPAN IN LOVE 4D3N

จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ -ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ - เจดีย์เสาเดียว
วัดเจิ่นกว๊อก - ช้อปปิ้งถนน 36 สาย , ตลาด Love Market - หมู่บ้าน Cat Cat -น้ำตกสีเงิน

เริ่มต้น : 12,888 .-
กำหนดการเดินทาง

TOUCHING HALONG SAPA 4D3N

หมู่บ้าน CAT CAT - ภูเขาปากมังกร - ทะเลสาบคืนดาบ
จัตุรัสบาดิงห์ - วัดหงอกเซิน -เจดีย์เสาเดียว - ถนน 36 สาย

เริ่มต้น : 12,888 .-
กำหนดการเดินทาง

DOUBLE FANSIPAN 3D2N

จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี
วัดเจดีย์เสาเดียว - หมู่บ้าน CAT CAT - น้ำตกสัเงิน - ถนน 36 สาย

เริ่มต้น : 9,888 .-
กำหนดการเดินทาง

HALONGS FLOATING 3D2N

บินเข้า ไฮฟอง บินออกฮานอย ไม่ต้องนั่งรถย้อน!! - อ่าวฮาลองเบย์ - ถ้ำสวรรค์ - เกาะไก่ชน
จัตุรัสบางดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ - ช้อปปิ้งตลาด Night Market - ถนน 36 สาย

เริ่มต้น : 9,888 .-
กำหนดการเดินทาง

UNIQUE DALAT MUINE 4D3N

ทะเลทรายขาว และแดง - FAIRY STREAM - CRAZY HOUSE - DALAT FLOWER GRADENS
วัดตั๊กล้ม - พระราชวังฤดูร้อน - ไปรษณีย์กลาง - โบสถ์นอร์ทเทอดาบ - ช้อปปิ้งตลาดเบ๋นถัน

เริ่มต้น : 12,888 .-
กำหนดการเดินทาง