-
โปรแกรมทัวร์
ข้อมูลท่องเที่ยวสถิติการเยี่ยมชม

WEBSTATS Page views
Online 68
Total 3077230
This Month 64605
Today 185

ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์ตุรกี
ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์บรูไน | ทัวร์พม่า | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์บาหลี | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์จีน

ทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2556 เรื่องมาตรการการผ่อนปรนการขอวีซ่าของชาวไทย เนื่องจาก ในวันที่ 11 มิถุนายน รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าเข้าประเทศให้กับผู้ที่มีสัญชาติไทยที่มีความประสงค์จะพำนักที่ญี่ปุ่นระยะสั้นแล้วสำหรับรายละเอียดต่างๆ เช่น วันเริ่มกำหนดบังคับใช้ ในขณะนี้ทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยกำลังจัดเตรียมอยู่ หากท่านมีคำถามเพิ่มเติมเชิญติดต่อสอบถามที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยที่หมายเลข 02-207-8500

สำหรับรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมที่ทางเว็บไทยทราเวลเซ็นเตอร์ได้รับรายงานจากทางสถานฑูตญี่ปุ่น มี ดังนี้ 
เรื่องมาตรการผ่อนผันวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
1. เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้มีการพิจารณาอนุมัติการยกเว้นวีซ่า เข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่มีจุดประสงค์เพื่อจะเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นในระยะสั้น
2. มาตรการผ่อนผันวีซ่านี้ จะเป็นการส่งเสริมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทย จะเป็นการส่งเสริมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทย
3. ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้มีการเตรียมการในช่วงสุดท้ายเพื่อที่จะให้มีผลบังคับใช้ทันภายในช่วง ฤดูร้อนปีนี้ของประเทศญี่ปุ่น ฉะนั้นเมื่อรัฐบาลญี่ปุ่นได้ผลสรุปของวันที่จะเริ่มบังคับใช้ รวมทั้งรายละเอียดของระยะเวลาการพานักในประเทศญ่ปุ่นแล้ว ทางสถานทูตฯ จะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป จะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป กรณีของผู้ยื่นที่มีแผนการจะเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นในระยะเวลาอันใกล้นี้ กรณีของผู้ยื่นที่มีแผนการจะเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นในระยะเวลาอันใกล้นี้ ให้ระมัดระวังและคานึงถึงกาหนดวันที่จะแจ้งประกาศการบังคับใช้ ทั้งนี้ วีซ่าที่ทางสถานทูตญี่ปุ่นได้มีการออกให้ก่อนเริ่มมาตรการยกเว้นวีซ่านั้น จะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมรวมถึงค่าบริการใดๆทั้งสิ้น จะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมรวมถึงค่าบริการใดๆทั้งสิ้น

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Mr. Morita และ Mr. Kato ที่ฝ่ายวีซ่า แผนกกงสุล สถานทูตญี่ปุ่นหมายเลขติดต่อ 02-207-8503 02-696-3003

ขอบพระคุณข่าวจาก : สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย 
ขอบพระคุณภาพข่าวจาก : สำนักข่าว NHK
ลิงค์ : http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/english/news/20130611_25.html