-
โปรแกรมทัวร์
ข้อมูลท่องเที่ยวสถิติการเยี่ยมชม

WEBSTATS Page views
Online 600
Total 2966887
This Month 38335
Today 1235

ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์ตุรกี
ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์บรูไน | ทัวร์พม่า | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์บาหลี | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์จีน

ในปัจจุบัน การท่องเที่ยวนับเป็นปัจจัยสำคัญที่เปิดโลกทัศน์ให้เรารู้จักโลก ในมุมมองใหม่ ๆ และการท่องเที่ยวจะสมบูรณ์ เต็มไปด้วยความสนุกสนาน และ ประทับใจนั้น นอกจากตัวผู้ท่องเที่ยวเองแล้ว บริษัทนำเที่ยวหรือบริษัททัวร์ ก็นับเป็น ปัจจัยสำคัญยิ่งอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้การท่องเที่ยวทริปนั้นๆ  ราบรื่น สนุกสนาน และ ประทับอยู่ในความทรงจำตราบนานเท่านาน
     บริษัท ซีโก้ ทราเวล จำกัด ก่อตั้งขึ้นจากความตั้งใจที่จะเป็นบริษัททัวร์คุณภาพ  บริการด้วยใจ ในราคามิตรภาพ
     จากความตั้งใจและใส่ใจในทุกรายละเอียด ทำให้ บริษัท ซีโก้ ทราเวล จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากแขกผู้มีเกียรติ ให้เราเป็นผู้ให้บริการ นำทางท่องเที่ยวในเส้น ทางต่าง ๆ มากมาย โดยมีทั้งนักท่องเที่ยวที่ติดต่อเข้ามาจากการลงโฆษณาในนิตยสาร การ ออกบู๊ธในงานการท่องเที่ยว ต่าง ๆ หลังจากนั้นจึงได้ผูกพันใช้บริการ รวมถึงกรุณาแนะนำต่อไปยังครอบครัว เพื่อน ฝูง และบุคคลใกล้ชิด

ข้อมูลบริษัท

     - ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท ชำระเต็มมูลค่า 
     - ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 0105552023586 ออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
     - ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเลขที่ 3-0333-9314-9 ออกโดยกรมสรรพากร 
     - ใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 11/05844 ออกโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่

     เลขที่ 22/7-9 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

คณะบริหาร

     1. นายจักรพันธ์ ประสิทธิ์วรนันท์ Managing Director 

หน่วยงานและบริษัทที่ให้บริการ

     1. Worldwide Education Consultant Co.,Ltd 
     2. COX Laboratories (Thailand) Ltd.,Part
     3. Knowledgeable
     4. Flowlution Co.,Ltd
     5. KTGY Interassoc company Limited
     6. บริษัท ซิกส์ สตาร์ อินเตอร์เทรด จำกัด
     7. The International Engineering Public Company Limited PLC106
     8. เอเซียนฟู้ดกรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
     9. Nissei Thai Co.,Ltd
     10. Thai Nitrate Company Limited
     11. บริษัท เทคนิคกรุ๊ป ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
     12. A9 International
     13. Gygax Trading (Thailand) Co.,Ltd.
     14. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
     15. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
     16. บริษัท วินบิส จำกัด
     17. บริษัท เอ็น เอส มีเดีย แอสโซซิเอทส์ จำกัด
     18. บริษัท เฟิสท์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
     19. บริษัท โปรเฟสชั่นนัล อิมเมจ เมกเกอร์ จำกัด
     20. บริษัท วรกุลชัย แพ็คเกจซีล จำกัด
     21. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว)
     22. สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัด นครสวรรค์
     23. สำนักงานเขตการศึกษาสมุทรปราการเขต 1
     24. 3A Marketing

 

     บริษัท ซีโก้ ทราเวล จำกัด เป็นผู้ดูแลในหลากหลายเส้นทาง และสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ก็ คือ การเรียกใช้บริการของเราบ่อยครั้ง จนกลายเป็น “ลูกค้าประจำ” ซึ่งคำ ๆ นี้นับว่ามีความหมายลึกซึ้งมากกว่าคำว่า “บริการดี” เพราะนั่นย่อมหมายถึง การสามารถรักษามาตรฐานให้อยู่ในระดับที่ พึงพอใจของ นักท่องเที่ยวในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นที่พักระดับมาตรฐาน อาหารเลิศรส พาหนะสะอาดปลอดภัย  การบริการของหัวหน้าทัวร์ที่ล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยประสบการณ์ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

 

     แม้ว่าสิ่งที่เรามอบให้ท่านนั้น จะเปี่ยมไปด้วยมาตรฐานอันดีเลิศ แต่ด้วยนโยบายการเสนอราคาที่สมเหตุสมผล โดยไม่ละเลยสาระสำคัญของทัวร์และความรับผิดชอบอันเป็นหลักประกันในคุณภาพ ความประหยัด ความปลอดภัยและคุ้มค่าที่สุดสำหรับท่าน ถือเป็นหนึ่งในหัวใจหลักของผู้มีใจรักในการบริการของเรา โดยคำนึงอยู่เสมอว่า “ความพึงพอใจของท่านคือผลกำไรสูงสุดที่เราต้องการ”